Prosessen rundt flyttingen av botiltaket Kraglund, som huser mennesker med psykiske vansker og rusproblemer, er blitt trenert i flere år (se faktaboks).

Arbeiderpartiet har ved flere anledninger uttrykt frustrasjon over at tomteforslag er blitt avvist, og nå har lokaliseringsspørsmålet nådd partiets stortingsgruppe. Thor Erik Forsberg (Ap), som sitter i helse- og sosialkomiteen og er kjent for sitt engasjement i spørsmål om rusomsorg, har nå kastet seg inn i Kraglund-saken.

LES: Kjemper for å stoppe botiltak

– Aldri velkommen tilbake

Forsberg reagerer sterkt på det han karakteriserer som manglende politisk vilje fra posisjonspartiet.

– Politisk lederskap handler om å sørge for at alle har det best mulig, og i særlig grad stå oppreist for de mest sårbare gruppene i lokalsamfunnet. Høyre gjør det stikk motsatte – de lar seg rive med av populistiske strømninger og prøver heller å tilfredsstille de mest høyrøstede naboene enn å hjelpe dem som trenger det mest, sier han.

LES OGSÅ: - Liten innsikt

Forsberg har lest flere nabo- klager og artikler i Budstikka hvor bekymrede naboer har flagget sine protester. Han legger ikke skjul på at han reagerer på enkelte av reaksjonene.

– Denne måten å møte sine medmennesker på skaper ikke et godt inntrykk av Asker som lokalsamfunn. Samtidig vet vi at det hersker ulike oppfatninger om saken, så jeg kunne ønske meg at gode stemmer i nabolag og velforeninger tok mot til seg og sto opp for denne gruppen.

Må ta ansvar

Ap-politikeren mener Høyre må ta sin del av ansvaret for det til dels skarpe ordskiftet.

– Ved å gang på gang forkaste forslag på grunn av naboklager legger Høyre til rette for et debattklima som støter ut de svakere-stilte gruppene i lokalsamfunnet. Det fører til at de rusavhengige blir sittende igjen med et inntrykk av at de aldri vil være velkommen tilbake i samfunnet, uansett hva de gjør for å sette sine egne problemer i sjakk. Inkludering skjer i lokalmiljøene, ikke på et kommunalt kontor, sier han, og støtter dermed utspillet til Nina Sølling i Foreningen for human narkotikapolitikk, fra Hvalstad.

Hun mener saken har avdekket "stygge holdninger" overfor rusavhengige.