Her står 10 personer for å avgjøre fremtiden til en kalkovn

GODT OPPMØTE: Under besiktigelsen av kalkovnen på Brønnøya stilte eierfamilienes representant Hege Lise Sørbye (fra venstre), miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, Asker-ordfører Lene Conradi, miljøvernministerens kommunikasjonsrådgiver Erik Aasheim, fylkesordfører Nils Aage Jegstad, riksantikvar Jørn Holme, assisterende fylkesdirektør i seksjon for kulturminnevern Christian Hintze Holm (skjult bak Holme), Asker-rådmann Lars Bjerke, riksantikvarens kommunikasjonsrådgiver Turid Årsheim, riksantikvarens rådgiver for teknisk industrielle anlegg Ulf Ingmar Gustafsson og Marte Lie fra plan- og bygningsetaten i Asker kommune.

GODT OPPMØTE: Under besiktigelsen av kalkovnen på Brønnøya stilte eierfamilienes representant Hege Lise Sørbye (fra venstre), miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, Asker-ordfører Lene Conradi, miljøvernministerens kommunikasjonsrådgiver Erik Aasheim, fylkesordfører Nils Aage Jegstad, riksantikvar Jørn Holme, assisterende fylkesdirektør i seksjon for kulturminnevern Christian Hintze Holm (skjult bak Holme), Asker-rådmann Lars Bjerke, riksantikvarens kommunikasjonsrådgiver Turid Årsheim, riksantikvarens rådgiver for teknisk industrielle anlegg Ulf Ingmar Gustafsson og Marte Lie fra plan- og bygningsetaten i Asker kommune. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Alt fra minister til grunneier var på plass for å fortelle at kalkovnen på Brønnøya skal restaureres for millionbeløp.

DEL

– Vi inviterte kommunen og fylkeskommunen med. Derfor var vi så mange på Brønnøya, og vi er stolte av at øverste politiske nivå i fylke og kommune kunne delta på kort varsel i ferietiden, sier riksantikvar Jørn Holme.

– Her er det lokale, politiske engasjementet sterkt, supplerer han.

Onsdag ledet Holme og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) delegasjonen som kom med nyheten om at det skal brukes millioner for å få den sammenraste kalkovnen restaurert. I første omgang skal et spleiselag mellom stat, fylkeskommune og kommune bruke drøyt 500.000 kroner på sikring av byggverket.

Restaureringsarbeidet, som etter planen skal påbegynnes neste år, er estimert til å koste noe over 4 millioner kroner.

LES OGSÅ: Sikringskonkurranse på Kalkovnen

Har rast stein to ganger

Etter ras i både november 2012 og juni i år er en betydelig del av landemerket, som står på privat grunn, endt opp som en steinhaug.

– Vi tok kontakt med fylkeskommunen umiddelbart etter raset i november. De kom raskt på banen og det har vært fortløpende befaringer og møtevirksomhet etter det, sier Hege Lise Sørbye.

Hun representerer de to eierfamiliene i prosjektet rundt kalkovnen, som står på eiendommen som har vært i familien siden 1965. Engasjementet som er vist for å ta vare på kalkovnen, imponerer miljøvernministeren.

– Takk for det dere gjør med kulturminnet. Det er mange slike i privat eie og det legges ned en enorm innsats for å ta vare på historien. Dere som gjør dette, gjør det ikke for å tjene penger, men det handler om stolthet. Derfor er det bra at vi kan si at vi tar regningen, sa Solhjell i en improvisert tale.

LES OGSÅ: Velleder: – Et av Askers viktige historiske steder er i ferd med å gå tapt

Riksantikvar Jørn Holme forteller at det også er et viktig punkt med 200-årsjubileet for Grunnloven neste år.

– Vi ønsker å ha flest mulig restaureringsprosjekter i forbindelse med jubileet. Selv om denne kalkovnen konkret ikke har med Grunnloven å gjøre, handler det om å vise «det nye Norge», sier Holme.

– Hvis man mener noe med fredning og det å ta vare på kulturminner, må man også vise det i praksis. Derfor er dette et godt eksempel, det er viktig å prioritere kulturminner på privat grunn, sier Asker-ordfører Lene Conradi.

Julekveld

Hege Lise Sørbye betegner gladmeldingen fra embetsmennene som reneste julekvelden.

– I vårt hode hadde vi sett for oss mange år med en kjempestor og farlig ruin på tomta, men nå er denne bekymringen borte. Ved at det offentlige tar ansvar så raskt, viser de en handlekraft vi setter stor pris på, sier hun.

– Følelsen da de sa at det kom penger var akkurat som å være fire år gammel og få det du ønsket deg til jul, fortsetter Sørbye.

LES OGSÅ: Lekkasje forårsaket nedfall av betongrester

Hun er klar på at pengebidraget betyr mye fordi kalkovnen ifølge et skriv fra riksantikvaren anses som et av Akershus’ viktigste kulturminner.

– Det er derfor flott at det nå er vilje til å finansiere gjenoppbyggingen av kalkovnen slik at den kan bestå som et allment fortidsminne til kommende generasjoner, sier Sørbye.

De fire millionene som ble bevilget muntlig i strandkanten skaper nå en visshet om at alt snart «blir som før».

– Det er nesten som å få en diagnose, at man tar et røntgenbilde og får vite fra legen at dette fikser vi. Man klarer å hinke rundt hvis man vet at alt blir bra til slutt, stråler Hege Lise Sørbye.

Artikkeltags