Dette er første gang på nesten 20 år at Bærum har hatt en annen ordfører enn Odd Reinsfelt. Den avtroppende ordføreren ble hyllet med både sang og musikk i kommunestyret onsdag.

Første gang Hammer Krog tok ordet som nyvalgt ordfører, mante hun til samarbeid og bred politisk enighet.

I Reinsfelts fotspor

– Jeg vil videreføre en tydelig Reinsfelt-tradisjon med godt samarbeid og brede politiske plattformer. Slik at vi står sammen når våre interesser fremmes for øvre myndighetsorganer. Ref E18. Konstruktiv meningsutveksling representantene imellom og god rolleforståelse mellom politikk og administrasjon er viktige kvaliteter ved folkestyret i Bærum. Det er kvaliteter jeg som ordfører vil hegne om, sa Hammer Krog.

Som fersk ordfører titulerte Hammer Krog Odd Reinsfelt som ordfører – til stor munterhet fra kommunestyret.

LES OGSÅ: Disse skal styre Bærum neste fireårsperiode

LES OGSÅ: Conradi ble ordfører – Owren varaordfører

Høyre-dominans

Ole Kristian Udnes også fra Høyre ble med 38 stemmer valgt til varaordfører. De øvrige 13 foretrakk Aps Marianne Riber-Mohn.

Det nye formannskapet i Bærum består nå av Morten Skauge (H), Torbjørn Espelien (Frp), Anne Lene Hojem (H), Torill H. Heggen (H), Siw Wikan (H), Bjørn Røtnes (H), Lisbeth Hammer Krog (H), Ole Kristian Udnes (H), Kristine Skolt Grosås (KrF), Marianne Rieber-Mohn (Ap), Halvdan Skard (Ap), Waseem Shad (Ap) og Venstres Ole Andreas Lilloe-Olsen.

Utvalgsmedlemmer

Frivillighetsutvalget og Sektorutvalg for levekår er blitt nedlagt. Nytt av året er Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke (Frikk-utvalget)  som skal behandle saker som omhandler frivillighet, idrett, kultur og kirke. I tillegg kommer Mikk-utvalget for miljø, klima og kommunalteknikk.

Miljøsakene fjernes fra Planutvalget.

Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk (Mikk)

Leder: Bjørn Røtnes H og nestleder: Siri Engesæth (V) Fellesliste V/KrF/Pp. Hans Petter Skattum H, Gisle Bjugn H, Benedicte Paulsen H, Anne-Gerd Steffensen H, Sissel Haukland H, Dag Egil Strømme H, Kari Aalerud Ap, Per Arne Nyberg Ap, Marianne Rieber-Mohn Ap, Edvard O.B. Værland (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Filip Napier Frp

Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke (Frikk)

Leder: Morten Skauge H og nestleder: Morten Dahl-Hansen H. Tore D. Langballe H, Merete Skaug H, Henriette Caroline Tønsberg H, Liv Skrede H, Magnus Ramstad Dahl H, Kari Brodin Seljelid Ap, Tone Kristin Grøv Ap, Wolfgang Plagge (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Bente Knagenhjelm (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Helene Abusdal Frp, Harald Sævareid SV

Eiendom og adminstrasjon

Leder: Torill Hodt Heggen H og nestleder: Bjarne Refsnes H. Hilde Solberg Øydne H, Johan Ratvik H, Irene Kingsford Ap, Jon Grasbekk (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Hans Andreas Limi Frp

Klagenevnden

Leder: Sverre Bråthen H og nestleder: Anne Elisabeth Eriksrud H. Stig Olai Kapskarmo H, Marit Handal Ap, Turid Dahlman (V) Fellesliste V/KrF/Pp

Sektorutvalg for barn og unge

Leder: Anne Lene Hojem (H) og nestleder: Susanne Kristiansen H. Kari Øie Nilsen H, Asbjørn Nilsen H, Bjarte Reve H, Haakon Kvenna Veum H, Sebastian Næss Langaas H, Bente Jørgensen Ap, Håkon Sandbakken Ap, Priyadharshini Prasath Ap, Hilde Arneberg (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Odd Roar Kristensen (V) Fellesliste V/KrF/Pp, Anne Espelien Frp, Petter Melsom Frp, Tine Lillemoen Asklund SV

Sektorutvalg for bistand og omsorg

Leder: Siv Wikan (H) og nestleder: Ida Ohme Pedersen Frp. Benedicte Røer H, Paul Evers H, Kristin Omholt-Jensen H, Morten Larsen H, Magnar Danielsen H, Kari Brodin Seljelid Ap, Daniel Walter Ap, Turid Klette Ap, Arnulf Myklebust (KrF) Fellesliste V/KrF/Pp, Olav A. Storli (Pp) Fellesliste V/KrF/Pp, Torbjørn Espelien Frp

Kontrollutvalget

Leder: Finn Wichstrøm Ap og nestleder: Hulda Tronstad Nydal V. Terje Hegge H, Vibeke Limi Frp, Øyvind Flatner KrF, Arne Fr. Müller Pp, Kjersti Marie Stensrud SV

Utvalget for samarbeid

Leder: Hårek Elvenes H og nestleder: Anne-Gerd Steffensen H. Helene Berge Holm H, Karl Seip Ap, Hilde Arneberg (V) Fellesliste V/KrF/Pp.

Planutvalget

Leder: Ole Kristian Udnes H og nestleder: Ole Andreas Lille-Olsen (V) Fellesliste V/KrF/Pp. Liv Skrede H, Mari Hjemdal H, Odd Willy Lørstad Ap