Forrige gang Statens vegvesen la frem sine E18-planer, satte Bærums-politikerne på håndbrekket. De mente at forslaget inneholdt altfor lite tunnel.

– Det nye forslaget viser at denne tiden har vært viktig. Vi har fått mye lengre strekk i tunnel. Det betyr mindre støy- og støvplager for Bærums innbyggere, sier Hammer Krog.

LES OGSÅ:

Gjønnes-tunnel viktig

Onsdag ble kommunestyret i Bærum orientert om Veivesenets planer. Hammer Krog lot seg begeistre av forslaget om å lage tverrforbindelse i tunnel fra Gjønnes til E18.

– Det vil bety mye for store deler av Bærums befolkning å få den trafikken under bakken, sier Hammer Krog.

LES OGSÅ: 10 milliarder kroner til E18 i Nasjonal Transportplan

Allerede forrige helg var ordføreren på befaring på Ramstadsletta, for å danne seg et bilde av konsekvensene der.

Hammer Krog ser for seg mange befaringer og folkemøter om E18-planene fremover.

– Jeg er opptatt av at vi får god tid i høringsprosessen. Lovens minstekrav er seks uker. Jeg har et sterkt ønske om å strekke det lenger, sier Hammer Krog.

LES OGSÅ: NAF-leder: – Staten, ikke bilistene, skal betale for ny E18

Kommunen tar sikte på å få planen til førstegangsbehandling i slutten av juni. Den vil likevel ikke bli sendt ut på høring før etter sommerferien, trolig i midten av august.

Les flere politikerreaksjoner i torsdagens papiravis.