Det var litt av et måltid som møtte barn og unge ved Hundsund til torsdagens Halloween-lunsj. Bordet var egnet til å skape skrekk og grublandet fryd.

Grufull mat

Dagens «brainfood» var nemlig hakket hønsehjerne med maggott (små mark man fisker med), kokt i blod!!

– He, he, kaklet en fornøyd «heks» ved Hundsund, Liselotte Bjelke, når hun opplyser om kosten under Halloween.

Nestlederen i Snarøya Kvinne- og familielag hadde dresset seg opp  som skikkelig heks for anledningen. Det er kvinne- og familielaget som driver restauranten.

Skrekkelig tradisjon

Det var en «skrekkelig» tradisjon kvinne- og familielaget holdt vedlike torsdag.

– Vi har hatt disse lunsjene som tradisjon siden startåret 2008, forteller Bjelke.

– Hvorfor?

– Fordi dette er en feiring som appellerer til ungdommen, og vi er her for dem. På kjøpet får vi forhåpentligvis øynene opp for mat og kjemi!

Etablert i 2008

Hunsunds skolerestaurant så dagens lys i 2008. Restauranten er resultatet av flere års intens jobbing. Liselotte Bjelke har vært en primus motor hele veien.

– Det er viktig å tilby barn og resten av befolkningen god og sunn mat til rimelig pris, uttalte Bjelke kort tid etter åpningen til Budstikka.

Vanligvis er det da også frukt, grønt og annen sunn kost som står på menyen. Ikke da torsdag - da kokkene altså boltret seg i langt mer grufulle retter.