Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre presenterte i ettermiddag et forslag i fylkestinget om å sette opp rutebåt mellom Fornebu og Aker Brygge.

Det er en rapport fra Ruter som slår fast behovet for et økt kollektivtilbud til og fra Fornebu. Stappfulle busser i rushtiden er et vanlig skue i dag.

– Spesielt etter at Statoil flyttet til Fornebu i høst, har vi skjønt at kapasiteten er sprengt. Det er en forutsetning at dette båttilbudet skal bortfalle når Fornebubanen er oppe og går, sier gruppeleder for Høyre i Akershus fylkesting, Anette Solli.

Hun understreker at det er alle de fire flertallspartiene som går sammen om forslaget. Så lenge økonomien til drift av slik båt løses, er det derfor lite som kan velte forslaget.

– Det var ekstremt enkelt å bli enige om dette forslaget. Dette er noe vi alle går helhjertet inn for. Våre fire partier har flertall i fylkestinget, men vi må uansett legge frem en sak på det, forteller Solli.

LES OGSÅ: Frykter sammenbrudd i trafikken - setter opp egne busser

LES OGSÅ: Her er de nye rutetidene i Asker og Bærum

Prekær situasjon

Forslaget innebærer at ruten vil starte sine avganger fra 1. januar 2014.

– Jeg er veldig glad for å kunne være med på dette nå. Trafikksituasjonen på Fornebu er prekær og man må se på andre tiltak enn bare å sette opp flere busser, sier Solveig Schytz (V).

Hun understreker at båtruten kun skal gå frem til Fornebubanen er på plass. Foreløpig er det uklart når den står klar.

– Vi er avhengig av at Staten også kommer med et økonomisk bidrag for at Fornebubanen skal bli en realitet. Men båtruten er forhåpentligvis bare en kortsiktig løsning, påpeker hun.

Varaordfører Lars Salvesen fra KrF synes også en båtrute fra Fornebu til Oslo er et godt, midlertidig alternativ.

– Det er kjempeviktig å få på plass. Det kommer til å bli flere arbeidsplasser og boliger på Fornebu fremover, og inntil Fornebubanen realiseres, kan fjorden være nyttig å benytte. En slik båtrute vil være med på å ta toppene, mener Salvesen.

Midler fra Oslopakke 3

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det skal settes opp en rutebåt tilsvarende Nesodden-båten, eller om det skal være en hurtigbåt. Det er også uklart hvor hyppige avganger det vil bli, om det primært vil være en rushtidsrute eller om det blir en fast rute som går hele dagen.

– Ruter skisserer i sin rapport at dette skal være en båt som går i vanlig rutetrafikk. For å få dette til, kreves det en ny brygge i Rolfsbukta og en ny båt, slår Anette Solli fast.

Hun forteller at det er beregnet en kostnad på 7 millioner kroner årlig for å drifte en slik båtrute. Disse midlene mener Solli det bør være rom for å finne innenfor Oslopakke 3.

– Vi har ikke satt av friske midler, men vi mener at midlene ligger innenfor Oslopakke 3, sier Solli.

Les flere nyheter fra Budstikka.