Kjell Kalland er sjef i Koksa Eiendom, tidligere IT Fornebu. Selskapet eier mesteparten av det store Koksa-området mellom Snarøyveien og Rolfsbuktveien. Der vil de kunne oppføre mer enn 150.000 kvm kontorbygg – arbeidssted for opp mot 8.000 mennesker. Utgangspunktet for utbyggingen er i Fornebubanen, som skal bygges under bakken med endestasjon, av- og påstigning midt ute på den store eiendommen.


– En T-bane med stopp like under føttene våre gir helt nye utviklingsmuligheter. Men da må den nye usikkerheten som er skapt om finansieringen av banen opphøre. Ruters dobling av prislappen fra 5 til 10 milliarder er meget uheldig for fremdriften av prosjektet, mener Kalland.

Reagerer mot Ruter

Det var i april at det nye kostnadsanslaget for Fornebubanen ble bekreftet. Hovedårsaken til prisdoblingen er at kostnadene knyttet til den enorme driftsbasen under bakken på Koksa ikke var tatt med i det opprinnelige regnestykket.

– Det er synd at slike ting plutselig dukker opp. Men ikke overraskende, dessverre. Det er ganske forutsigbart at kostnadene øker når noen, i dette tilfellet staten, lover å betale halvparten av regningen, sier Kalland.

– Føler du deg lurt?

– Nei, men jeg reagerer ganske sterkt på fremgangsmåten. Driftsbasen skulle opprinnelig finansieres av andre midler via Ruters eget system med driftsmidler. Nå er regningen plutselig doblet, og vi har fått et nytt og mye mer omfattende prosjekt. Og så er diskusjonene om finansieringen i gang igjen. Slike utspill kan fort medføre ytterligere forsinkelser i prosjektet. For såpass vet jeg om samferdsels- og finansdepartementet, at dette skjønner de.
Staten har lovet å dekke halvparten av kostnadene for bygging av Fornebubanen. Det blir 5 milliarder. I tillegg kommer 1,2 milliard fra Oslopakke 3.

Men fortsatt gjenstår 3,8 milliarder for å få regnestykket på 10 milliarder til å gå opp (se faktaboks). Planen ser ut til å være at det er grunneierne som skal tette finansieringsgapet ved å få bygge mer på eiendommene sine. Merverdien av dette kan gi økte bidrag til finansiering av banen.

– Helt urealistisk

Grunneierne har tidligere betalt en halv milliard i banebidrag til Statsbygg og Oslo kommune – og Fornebu Eiendom, KLP Eiendom og Obos har tilbudt seg å legge nye 600 millioner i potten, mot at de får bygge mer.

– Men kan dere punge ut med ytterligere 2,7 milliarder?

– Nei, det er helt urealistisk. Vi har rett og slett ikke mulighet til å bidra i nærheten av et slikt volum, uten at kvalitetene i Fornebu-utbyggingen blir forringet. Fornebu er ikke Oslo sentrum og Barcode, vi har unike kvaliteter å ta vare på, sier Kalland.

– Når åpner Fornebubanen?

– Jeg mener det bør være fullt mulig å få til en byggestart i 2016, slik at banen kan stå ferdig i 2020. Men da kan vi ikke la ny usikkerhet om finansieringen stoppe oss.