Fridtjof Nansens Institutt var mest produktive

Forskningsleder Geir Hønneland fra Sandvika.

Forskningsleder Geir Hønneland fra Sandvika. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Målt i publiseringspoeng per forsker gjorde Fridtjof Nansens Institutt på Lysaker det best i sin klasse i 2010.

DEL

Det forskes og undersøkes på mange temaer her i landet. Nå er målingen av mengden og kvaliteten av vitenskapelige publikasjoner blant norske institutter i 2010 klar.

I målingen vektlegges at publikasjonene presenterer ny innsikt, at de er gjennomgått av uavhengige fagfeller og at de er publisert av anerkjente vitenskapelige forlag eller tidsskrifter.

LES OGSÅ: Inviterte folk hjem til Fridtjof Nansen

Scoret høyt

Fridtjof Nansens Institutt, FNI, publiserte i 2010 seks bøker og 35 artikler som oppfylte kravene til vitenskapelighet.

Dette ga i alt 70,2 publiseringspoeng, eller 2,81 poeng per forskerårsverk.

Snittet blant de 28 samfunnsvitenskapelige instituttene i 2010 var på 0,88 poeng.

– Disse tallene varierer litt fra år til år, men utviklingen over tid har vært positiv. Resultatet for 2010 viser til fulle at vårt fokus på faglig kvalitet og integritet gir resultater, sier forskningsleder ved FNI, Geir Hønneland fra Sandvika.

LES OGSÅ: Polfarerens borg

Nordområder og EU

På Fridtjof Nansens Institutt forskes det hovedsakelig på internasjonalt miljø-, ressursforvaltnings- og energisamarbeid.

Fokus er i stor grad på nordområdene og EU.

Artikkeltags