Tirsdag ble en tredjeklassing ved Løkeberg skole påkjørt av en syklist på gangstien like ved skolen. Sigrid Haraldsson, som selv har to barn, opplever syklistene som et stort sikkerhetsproblem.

– Det er ikke få ganger barn har holdt på å bli kjørt ned eller presset ut i grøften av syklister som skriker til dem. Det har også vært tilfeller der syklister har skjelt ut voksne som følger gågrupper til skolen, og bedt dem om å pelle seg av veien, sier hun.

– Dette er barn helt ned i 5 år som bruker veien, og som blir skjelt ut av syklister, sier Haraldsson, som kan fortelle at flere kommende førsteklassinger, inkludert hennes egen datter Vilde Haraldsson Sjøberg, allerede frykter skoleveien.

– De gruer seg til å gå den veien fordi de har blitt kjeftet på av syklister mens de har lekt i gaten, sukker Haraldsson.

– 40–50 km/t

I Bærumsveien og Vallerveien bor det mange barn, som bruker gangveien ned til Løkeberg skole som skolevei. Gangveien deler de med alle syklistene som er på vei til jobb.

LES OGSÅ: Sykkelvett i pannen (kommentar)

LES OGSÅ: Her blir syklisten stanset av politiet på E18

– Vi opplever et stort sikkerhetsmessig problem når det gjelder syklistene som også bruker denne veien, fortsetter hun.

Haraldsson understreker at det ikke hadde vært noe problem dersom syklistene hadde tatt hensyn og kjørt i normal fart på gangveien ned til skolen, i den tiden hvor barna går. Men det gjør de ikke, ifølge Haraldsson.

LES OGSÅ: Syklister gjemmer seg bort for å trene

– Jeg har målt farten til syklistene med bil langs veien, og de ligger ofte mellom 40 og 50 kilometer i timen ned bakken der. Hvis en 5-åring tråkker litt feil, og blir kjørt ned av en syklist, tør jeg ikke engang å tenke på utfallet, sukker Haraldsson,

– Viser fingeren

Syklistene er ifølge Haraldsson også et problem for bilistene i området, som flere ganger opplever at syklister i stor fart, skjærer rett over veien foran bilene.

– Vi står ofte stille, og de sneier oss. Hvis det holder på å gå galt, så stopper de, skriker og viser fingeren. Det samme gjelder utkjørselen fra parkeringsplassen min. Er det sånn at syklistene skal få ture frem akkurat som det passer dem, uten å ta hensyn til omgivelsene? spør Haraldsson, og fortsetter:

– De påberoper seg rettighetene til å både være myke trafikanter samtidig som de skal ha retten til trafikken på veien uten å ta hensyn til hverken det ene eller andre, sier Haraldsson, som mener at verstingene er de over 40 år.

Syklistene skal ta hensyn

Jan Henrik Andresen er lokallagsleder i Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum. Han er klar på at syklister skal ta hensyn til gående, og spesielt overfor de yngste trafikantene.

– Vi mener at syklistene må ta nødvendig hensyn når de er på samme trase som gående, og ved passering av gående, skal man sykle i tilnærmet gangfart. Det er ingen tvil om at man må forvente at man oppfører seg på en ordentlig måte, og at syklister viser vanlig høflighet og tar hensyn. Dette gjelder spesielt overfor barn som er uforutsigbare i trafikkbildet. Jeg håper ikke det er våre medlemmer som oppfører seg slik, sier Andresen.

Ønsker eget sykkelfelt

Andresen tror de fleste syklister oppfører seg ordentlig, men peker også på en utfordring for dem på to hjul:

– Utfordringen for syklistene er såkalt blandet trafikk. Vi ønsker å skille alle trafikantene fra hverandre med eget felt for syklister, og f.eks et forhøyet felt for fotgjengere, slik det er på Fornebu og Frognerstranden, fortsetter Andresen, som legger til at de jobber mye med holdninger.

– Vi holder for tiden på med holdningskampanjer, nettopp for at syklistene skal vise hensyn og ta høyde for trafikkreglene.