– Det er forunderlig at dette skjer nå en måned før Kolsåsbanen åpner. Det har vært en erklært tverrpolitisk enighet i Oslo og Akershus at det skal bygges langs kollektivknutepunkt, og da særlig ved bane, sier stortingspolitiker Marianne Aasen (Ap).

LES OGSÅ:


– Avløs er ikke noe trafikknutepunkt, sier Høyres Morten Skauge, nestleder i Høyres kommunestyregruppe.

Asker-kvinnen Aasen er med i Arbeiderpartiets boligpolitiske utvalg på Stortinget. Hun reagerer på Bærum Høyres politikk:

– Det er ikke mulig å nå klimamålene hvis vi ikke ser sammenhengen mellom hvor vi bor, jobber og kollektivtilbudet vi har.

Bærums rådmann har blinket ut Avløs gård (300-650 meter unna Avløs stasjon) og Løken gård (100 meter unna Kolsås stasjon) som mulige områder for bygging av til sammen ca. 1500 boliger.

Må tørre å ta avgjørelser

I forrige uke fjernet Høyre begge byggeområdene fra utkastet til arealplan.

Og det før planen skal ut på høring.

I stedet vil partiet ha vurdert boligbygging på andre jordbruksområder langt unna T-banen – som Grorud gård i Lommedalen (4,8 km unna Kolsås stasjon) og Frogner-Berghoff på Skui (4 km unna Kolsås stasjon).

Aasen er spesielt overrasket over at Høyre ikke ønsker å sende Avløs og Løken gård ut på høring.

– Høringene er en stor fordel ved norsk demokrati, og det er viktig å høre hva folk mener – også overordnede myndigheter og instanser, sier Aasen.

– Én ting er å nekte bygging. En annen ting er at man ikke gjennomfører runden der alle får si sin mening.

LES OGSÅ: Vil bygge 600 boliger i året

– Er Bærum Høyre for ettergivende overfor dem som ikke vil ha nye boliger i nabolaget?

– Jeg vil ikke karakterisere Høyre. Men det ubehagelige med å være politiker, er å måtte ta stilling i interessekonflikter. Da må man tørre å ta upopulære avgjørelser. Vi må dessuten ta hensyn til flere enn nåværende innbyggere, nemlig de som kommer etter oss, sier Marianne Aasen.

– Også på dyrket mark?

– Jeg skjønner at det er krevende på områder med matjord, men når T-banen er på plass, bør alle mulige tomtearealer nær banen seriøst vurderes til boligformål, sier Aasen.

Overrasket

Baard Schumann leder Selvaag Bolig. Det børsnoterte selskapet har sikret seg retten til å kjøpe en stor tomt og bygge boliger området som i dag hører til Avløs gård. Han hadde ventet klarsignal:

– Det er overraskende at Høyre nå tar disse områdene ut før høringen, etter at administrasjonen har jobbet så grundig med det i lang tid. Det er helt klart krefter som har villet ta det ut så tidlig.

– To fløyer i Høyre

– Det er ingen hemmelighet at det er to fløyer i Høyre: Én som vil bygge boliger, og én som ikke ønsker boligbygging. Den siste har vunnet frem her, mener Schumann.