– Sønnen min ble utrygg og redd for å gå på skolen. Etter hvert ble jeg engstelig for å sende ham dit – vi visste aldri hva som ville skje, sier moren til en gutt som inntil nylig var elev ved Hagaløkka skole på Borgen.

Budstikka har møtt henne og foreldrene til seks andre elever som den siste tiden har sluttet på Hagaløkka, selv om de ikke har flyttet ut av skolekretsen. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn og bilde av frykt for at barna kan bli utsatt for represalier.

LES OGSÅ: Rektor: – Det er leit at elever tas ut

– Store utfordringer

I løpet av de to siste skoleårene er minst 17 elever tatt ut av Hagaløkka for heller å gå på andre skoler, ifølge foreldrene. Årsakene skal være et tøft sosialt miljø med fysiske overgrep og mobbing. Og, sier foreldrene, at uakseptabel adferd ikke har fått konsekvenser for gjerningselevene.

– Det nytter ikke å ta opp mobbing med skolen. Hverken barna eller vi foreldre føler vi blir lyttet til, forteller moren og får full støtte av de seks andre foreldrene.

– Det er store utfordringer ved Hagaløkka skole. Ikke bare har mange elever byttet skole, jeg kjenner også til at folk flytter ut av skolekretsen for å unngå at barna skal gå her, sier leder for brukerrådet skolen, Unni Augland Eik.

Totalt gikk elevtallet ned fra 293 i fjor til 260 i år. Skolen er den mest flerkulturell i Asker. Rundt seks av ti elever har minst én foresatt med minoritetsbakgrunn, ifølge statistikken.

LES OGSÅ: – Bedre rustet enn mange andre skoler til å takle økende innvandring

To etnisk norske gutter igjen

På syvende trinn er det nå ingen etnisk norske gutter igjen.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, blir det et problem både for skolen og samfunnet. Det fører ikke til integrering i det norske samfunnet når vi har klasser uten etnisk norske elever. Jeg er bekymret for om det skal bli en «dem mot oss»-holdning, sier Eik, som trekker frem både språkproblemer og ulik kultur som kilder til avanserte konflikter. Hun innrømmer at også hun har vurdert å bytte skole for sine to barn.

– Men jeg er innstilt på å fortsette å jobbe for å forbedre skolemiljøet. Jeg ønsker å dra foreldre mer med, vi må bli enige om felles grenser. Nå er det elever ved skolen som ikke har lært respekt for andre medmennesker – det er ikke greit, sier Eik.

LES OGSÅ: Kronprinsen på Hagaløkka

Etterlyser handling

– Det er særlig en gjengmentalitet blant guttene. Blant elevene som har sluttet er det også elever med innvandrerbakgrunn som synes nok er nok, sier moren til en etnisk norsk jente som har byttet skole fordi hun ifølge foreldrene ikke fikk faglig god nok oppfølging.

Flere av foreldrene mener lærerne ikke makter å møte elevene på ulike nivå fordi mye av timene går med til å takle språkproblemer, bråk og mangel på respekt for lærere og medelever.

– Til slutt kunne jeg ikke lenger forsvare at sønnen min skulle være elev ved Hagaløkka, sier en mor. Da fire elever ble tatt ut av Hagaløkka for snart to år siden, ble saken løftet opp på kommunestyrenivå og utløste det såkalte «Borgen-prosjektet» med mål om å forbedre hele Borgen-området.

– Vi er redde for hvordan konfliktene kan ødelegge nærmiljøet på sikt. Vi håper skoleledelsen og politikerne våkner og tar fatt i problemet, sier foreldrene.