Realfagsgymnaset har allerede sendt inn klage på avgjørelsen fra 19. august.

– Jeg mener vi har god sjanse til å få godkjent dette som en forsøksordning, og det har vi full støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet på, sier Elstad.

I avslaget skriver direktoratet at de etter en helhetsvurdering har konkludert med at Norges Realfagsgymnas ikke tilfredsstiller kravene om til å være en anerkjent pedagogisk retning, med henvisning til privatskolelovens krav.

LES OGSÅ: NTG-gründer vil starte privat realfaggymnas

– Avslaget er egentlig som forventet. Allerede da vi sendte inn søknaden, visste vi at det ville bli vanskelig å få godkjent skolen med dagens privatskoleloven. Vi mener imidlertid at noe av begrunnelsen i avslaget ikke er berettiget, og tror altså at dette bør kunne godkjennes som en forsøksordning slik forskriften til privatskoleloven åpner for, sier han.

Bytter ut idrett med realfag

I klagen påpeker skolen at de vil ha samme pedagogiske plattform som Norges Toppidrettsgymnas, som har vært utprøvd gjennom 31 år.

Realfagsgymnaset legger opp til å omfatte Kunnskapsløftets læreplan for studiespesialisering innen programområde realfag (30 timer i uka) pluss et særskilt støtte-, fordypnings- og progresjonstilbud i teknologi- og realfag (15 timer i uka).

– Kort fortalt kan en si at i Norges Realfagsgymnas-konseptet er toppidrett byttet ut med realfag, skriver de i klagen.

LES OGSÅ: Bærum Unge Høyre vil ha realfagskole

Har planene klare

Samtidig med klageprosessen, så jobber de videre med å realisere et realfagsgymnas.

– Vi har allerede sikret oss lokaler hos IT-Fornebu, og kan starte opp til neste høst, sier Elstad.

BUDSTIKKA MENER: En skole for fremtiden

Han forteller også at det er mulig at det kan bli en delt løsning mellom Sandvika og Fornebu, siden Sandvika er et bedre sted rent kommunikasjonsmessig.

– Vi kan også tenke oss at elevene delvis er i Sandvika, og delvis på Fornebu når de har behov for samarbeid med næringslivet, sier han.

Styrelederen forteller at de er positivt mottatt av næringslivet og har vært i kontakt med Hundsund ungdomsskole, som er Norges første teknologiskole på ungdomstrinnet.