Spansk språkfag har økt i popularitet blant elever i grunnskolen i Asker og Bærum de siste årene. Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser at færre velger tysk og fransk.
Bekkestua ungdomsskole er en av skolene som har flest elever i spansk: I skoleåret 2009/2010 har 203 elever, over tre trinn, valgt spansk, mens 60 elever har valgt fransk og 76 tysk.

– Vakkert og nyttig

Sophie Hergot (14) og Mads Reisæter Buøen (15) er på sitt andre år med spansk. De mener språket er vakkert og mer nyttig enn alternativene.
– Spansk er et penere språk enn tysk. Jeg har også hørt at det er mye lettere å lære seg. Da jeg skulle velge spansk i åttende var kursene helt fulle, så jeg måtte gå tysk i stedet. Til slutt åpnet det seg en plass, og jeg fikk lære spansk allikevel, smiler Mads, som har flere venner i spanskklassen. Sophie er ofte på ferie i Spania, derfor kom spanskvalget som en selvfølge.
– Jeg tror man får mer bruk for spansk ute i verden. Det er sjelden man reiser til Tyskland. Mamma og pappa tok tysk på ungdomsskolen, så de har ikke hatt noen innflytelse på mitt valg. Nå har de derimot blitt inspirert av meg til å lære spansk, sier hun.

Næringslivet ønsker tysk

Mens spansk er en vinner på skolene, viser en undersøkelse gjort av nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen at tysk er mest ettertraktet i næringslivet, etter engelsk. Konserndirektør Harald Henriksen i bedriften Tomra ASA i Asker, som tilbyr resirkuleringsløsninger på det globale markedet, hadde ønsket at flere elever valgte tysk som språkfag.
– Tomra har handelsforbindelser i 45 land. Det siste tiåret har Tyskland blitt vårt viktigste marked. Når vi ansetter våre medarbeidere setter vi ofte krav til at de kan tysk i tillegg til engelsk. Jeg ville selv rådet ungene mine til å ta tysk. Det vil være mer nyttig i jobbsammenheng, sier Henriksen.

Hva mener du? Si din mening!

Han påpeker allikevel at medarbeidere med spanskkunnskaper har visst seg nyttige i enkelte sammenhenger.
– Særlig i samtaler med USA. Vi har også virksomhet i Latin Amerika og Spania, men der har vi fokusert på å lage avtaler gjennom distributører som bor der og kan språket, sier han.

Kunnskapsløftet

Gerard Doetjes, forsknings- og utviklingskoordinator ved nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, mener interessen for spanskfaget de siste årene kan være en indirekte følge av innføringen av kunnskapsløftet i skolene i 2006.
– Før kunnskapsløftet kunne elevene velge mellom fremmedspråk, språklig fordypning og praktisk prosjektarbeid. Praktisk prosjektarbeid ble avskaffet med kunnskapsløftet, og det førte til at flere elever i dag velger fremmedspråk. Tidligere hadde størsteparten av skolene bare tilbud om tysk og fransk, men spansk har nå kommet inn som nytt fag mange steder. Spansk er i dag det største fremmedspråket, en av tre velger spansk, en av fire tysk og en av seks fransk, sier Doetjes.