Færre har søkt førskolelærer

Cathinka Guldberg Fjærli, Ida Skjæraasen og Tina Maria Skaar mener lærer- og førskolelærerstudiet har lav status. FOTO: TRINE JØDAL

Cathinka Guldberg Fjærli, Ida Skjæraasen og Tina Maria Skaar mener lærer- og førskolelærerstudiet har lav status. FOTO: TRINE JØDAL

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Av 4.000 nye studenter i Asker og Bærum har i år færre søkt førskolelærer. – Bekymringsverdig, sier Anne Lene Hojem.

DEL

– Lærer- og førskolelærerstudiet har lav status. Lønnen er lav, og fagene virker kjedelige, sier Cathinka Guldberg Fjærli, Ida Skjæraasen og Tina Maria Skaar. De tre avgangselevene ved Valler videregående skole gjør som stadig flere – starter med høyere utdanning rett etter videregående. Cathinka skal studere statsvitenskap, Ida skal studere industriell økonomi mens Tina har søkt seg til økonomi og administrasjon.


– Jeg tror mange i Asker og Bærum søker seg til prestisjestudiene. Vi blir påvirket av hverandre og foreldrene våre, sier Cathinka Guldberg.

Få søker lærer og førskolelærer


Jentens utdanningsvalg er ikke enestående i våre kommuner. Mens jus- og ingeniørfagene får stadig flere søkere fra Asker og Bærum, er førskolelærerstudiet blant studieområdene som taper flest studenter fra Asker og Bærum. Av vel 4.000 som i år har søkt høyere utdanning fra våre kommuner, har 25 prosent færre søkt førskolelærerstudiet.

I Budstikka i dag står det at ingen vil bli allmennlærere. Almennlærer har fått null søkere i år. Det er fordi allmennlærer er endret til grunnskolelærer 1 - 7 og 5 - 10. trinn. Denne studieretningen har fått 81 søkere fra Asker og Bærum. Det er en svak økning fra i fjor. Fortsatt er det en liten andel av vel 4.000 studenter fra Asker og Bærum som har søkt denne lærerutdanningen.

Rekrutteringsproblemer

– Få søkere til førskolelærer kan muligens øke problemene til kommunene, sier forsker Liv Anne Støren ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU STEP.
Lenge har kommunene slitt med å rekruttere førskolelærere. For to år siden hadde Bærum lavest pedagogdekning i landet. I fjor ble det gitt 120 dispensasjoner fra kravet til pedagogisk utdannelse. Andelen ansatte med førskolelærerutdanning var siste år 27,7 prosent i Bærum, 30,9 i Asker og 32,2 i resten av landet.

– Når få studenter i tillegg vender hjem etter endt utdanning med førskolelærerkompetanse kan det bety at kommunene i enda større grad blir avhengig av å rekruttere fra andre områder, sier hun.

Bekymret


Sektorutvalgsleder for barn og unge i Bærum kommune, Anne Lene Hojem (H), sier hun er bekymret over lave søkertall.

Hojem frykter  at kommunen vil få større problemer med å rekruttere førskolelærere på sikt, om ikke trenden snur.
Sektorutvalgslederen er opptatt av at kommunens prosjekt innenfor rådgivertjenesten blir viktigere enn noen gang.
– Vi forsøker å få flere fag bevisstgjort for elevene. Dette viser hvor viktig og riktig dette prosjektet er. Vi må fortsette å fortelle at det er spennende å være lærer og førskolelærer, sier Hojem.
 

Artikkeltags