Han døde fredag 18. november etter kort tids sykeleie på Bærum sykehus.

Gjems-Onstad var høyesterettsadvokat, politiker og tidligere stortingsrepresentant for Anders Langes parti.

Han var høyt dekorert motstandsmann under krigen. De siste årene markerte han seg som en sterk motstander av innvandring til Norge.

Styrkeprøvens far

Erik Gjems-Onstad var opptatt av idrett, spesielt sykling, og han tok i 1967 initiativet til «Den store styrkeprøven», et sykkelritt fra Trondheim til Oslo. Han syklet selv rittet over 15 ganger.

For sin innsats under krigen fikk han blant annet Krigskorset med sverd. Han ble også utnevnt om Honorary Member Order of the British Empire.