Det var i desember i fjor Statens vegvesen, fylkeskommunen og Fylkesmannen krevde 15 utbyggingsprosjekter fjernet fra Askers forslag til ny kommuneplan.

Etter flere harde forhandlingsmøter med de sentrale myndighetene, har veivesenet gitt klarsignal for Dikemark-utbyggingen som er helt sentral i utviklingen av nye boligområder i Asker.

Sikrer buss fremfor bil

Enkelt sagt, skulle det ikke mer til enn å bytte ut ordet «transportkapasitet» med ordet «bussfremkommelighet» i plandokumentene.

I rekkefølgebestemmelsene var det i Askers forslag satt vilkår om at transportkapasiteten til området skulle være etablert eller sikret før utbygging.

Dette var ikke godt nok: Ordlyden kunne stimulere til økt bilbruk. Men når «bussfremkommelighet» ble lagt i stedet var flokene løst.

– Vi er svært glade for at vi nå har kommet i mål i dette området. Det var helt vesentlig for oss at vi kan fortsette planene for Dikemark, sier kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

I de 15 prosjektene som ble krevet fjernet var det lagt opp til 2.000 boliger. 1.200 av dem på Dikemark og Vardåsen.

– Når Statens vegvesen i tillegg aksepterer at det kan bygges 250 boliger i den eksisterende boligmassen på Dikemark uten tiltak, er dette svært positivt, sier Midtbø.

– Her forfaller bygningene, og det er svært viktig at noe blir gjort for å stoppe forfallet.

Kollektivfelt i Drammensveien

Kravet om bussfremkommelighet innebærer at det bygges kollektivfelt i Drammensveien fra E18-avkjøringen til Asker ved Drengsrud og ned til sentrum.

– Dette ligger allerede i E18-planene, påpeker Midtbø.

Statens vegvesen som la inn flest protester, har også signalisert at de vil droppe innsigelsene mot utbygging på Nedre Bleiker og Langenga.

– Og trolig vil også fylkeskommunen gi seg på Nedre Bleiker, sier Midtbø som denne uken møter fylket til siste runde.

Når det gjelder protestene som er lagt inn mot boliger på gartneritomtene i sør (se kart) er situasjonen uavklart.