– Vi må bli flinkere til å fange opp barnets egentlige stemme, og redusere faren for at barn snakker oss etter munnen og sier det de tror vi vil høre, sier Emilie Kinge fra Vettre.

Hun er førskolelærer, spesialpedagog og forfatter med 11 års erfaring fra PPT-tjenesten i Bærum. Kinge har det seneste året kurset førskolelærere og lærere i hvordan de skal snakke med barn om vanskelige problemer som incest, vold i hjemmet og skilsmisse.

– Da jeg leste reportasjen om Tone Steen, tenkte jeg at her har vi enda en historie om at ingen brydde seg og grep inn. Hva skyldes det at vi lukker øynene? Problemet er en konstant utfordring, fortsetter Kinge.

Senke barrieren

I lørdagens Pluss-reportasje fortalte Tone Steen (47) åpent om at hun ble utsatt for incest og overgrep fra hun var fire år til hun ble 15. Men ingen grep inn. Og da Steen i 2002 anmeldte sin egen far, fikk hun til svar fra Asker og Bærum politidistrikt at saken var foreldet.

Emilie Kinge har i mange år arbeidet med utsatte barn og skrevet fire bøker. I «Barnesamtaler» fra 2006 tar hun opp hvordan de yngste barna selv opplever vanskelige situasjoner.

Ifølge Kinge må terskelen for å snakke om tabubelagte temaer senkes.
– Vi kan arbeide for å skape mer åpenhet om familiære ulikheter og livsbetingelser. Noen barn lever i familier som krangler og slåss, andre har foreldre som skiller lag, og vi kan prate om hva som er gode og dårlige berøringer, sier Kinge.

– Da tror jeg veien for at de barna som trenger å snakke, blir kortere. Det er et vågestykke for barn å komme med intime betroelser. Barn har en utrolig lojalitet og kjærlighet til sine foreldre, og kan gå langt for å dekke over for dem.

LES OGSÅ: Hun ble misbrukt av sin egen far i 11 år

Være nysgjerrig

Førskolelærere og lærere må, ifølge Kinge, unngå rene intervjuer som bare gir svar som «ja», «nei» og «vet ikke».

– Samtalene må ha en form som er mer undrende, reflekterende og utforskende enn intervjuende. Vi må vise en nysgjerrighet i møtet med barnet, sier Kinge.

Også for førskolelærere og lærere er disse samtalene en barriere, ifølge Kinge.
– Mange er engstelige for å gå inn i familieforhold. De kan frykte for å avdekke forhold som de ikke vet hvordan de skal håndtere. De kan være usikre på hva som skjer med barnet hvis de tar feil, sier hun.

Målbar lykke

Kinge holder kurs og foredrag i Norge, Sverige og Danmark. Hennes erfaring er at fagfolk i barnehage og skole ønsker mer tid til det enkelte barn, men ifølge Kinge tar kartlegging, testing, nasjonale prøver og administrativt arbeid for mye tid.

– Det ligger et forventningspress på fagfolk fra foreldre og politikere om vellykkethet målt i synlige resultater. Men da har vi ikke nok tid til å se barna. Det er alltid barna som er den mest sårbare parten, sier Emilie Kinge.

Les flere nyheter her