I kommunedelplanen for ny E18 gjennom Bærum velger vegvesenet dette fremfor en løsning som ville beslaglegge færre tomter ved Riiser Larsens vei, Eilif Dues vei og Kveldsrosvingen, samt Kveldsro Terrasse.

Dette alternativet ville også gi en mer attraktiv etterbruk av arealene langs veien mellom Fornebu og Stabekk på grunn av mindre støy.

Onsdag kveld ble Bærum kommunestyre orientert om planen av Knut Gløersen, som er Statens vegvesens prosjektleder for Vestkorridoren.

LES OGSÅ: Hammer Krog lettet over lengre E18-tunnel

Mer robust

Statens vegvesen anser fordelene ved den trafikale løsningen i sin anbefalte løsning som så betydelige at de må tillegges større vekt enn de miljømessige fordelene ved alternativet.

– Det er mer robust og bedre tilpasset Fornebu- og Lysaker-området, skriver etaten i kommunedelplanen.

Vegvesenet mener planen oppfyller målene om et transportsystem i Vestkorridoren med bedret tilgjengelighet, reduserte reisetider og reduksjon i trafikkskapte miljøproblemer. Det vil koste 19 milliarder kroner å bygge den nye veien til og med Slependen.

LES OGSÅ: 10 milliarder kroner til E18 i Nasjonal Transportplan

Gløersen forteller at ny E18 vil gi vesentlig bedre fremkommelighet for biltrafikken. Han tror det vil bli slutt på snikkjøringen på lokalveiene.

Det skal bygges en ny fylkesvei fra E18 til Gjønnes og Bekkestua. Denne vil gå gjennom en halvannen kilometers toløpstunnel. Gløersen tror denne veien vil få betydning for dem som bor langs Gamle Ringeriksvei og bedre fremkommeligheten for bussene. Langs E18 bygges det en gjennomgående ekspressvei for sykler, med plass til tre sykler i bredden.

Bussterminalen på Lysaker bygges om, slik at bussene i begge retninger vil stoppe ved jernbanestasjonen. Og det kommer en ny avkjøring til Fornebu.

På høring

Kommunedelplanen for E18 gjennom Bærum må godkjennes tidlig i 2014, og de understreker at kommunen må gjøre sin del og sørge for at planvedtak gjøres i tide. De vil legge fagmyndighetens utredninger ligger til grunn for veibyggingen. Statens vegvesen legger i løpet av måneden frem kommunedelplan for E18 gjennom Bærum.

Kommunen skal behandle planforslaget politisk og gjennomføre høring og offentlig ettersyn. Høringen vil trolig finne sted høsten 2013. Sluttbehandling vil da kunne skje i begynnelsen av 2014. Reguleringsplaner for veiprosjektet kan vedtas i 2016, og byggestart vil da bli i 2017 eller 2018.