Ordfører i Asker Lene Conradi, jubler og gnir tunneldrømmen ut av øynene; ny E18 som beveger seg inn i steinhard virkelighet – solid fjellgrunn.

En slik løsning vil trolig ikke bli noe særlig dyrere enn å la veien gå i dagen, og miljøgevinsten er stor, ifølge veiekspertene, både når det gjelder forurensning og livskvalitet for alle dem som kunne fått E18 som sin nye nabo, mener hun.

LES OGSÅ:

Krever stort tempo

– Jeg fryktet når Bærum fikk så mye av sin nye E18 i tunnel, så kunne det slå negativt ut for Asker, siden vi var noe etter i planprosessen, sier Conradi.

Hun lover fortsatt stort tempo i det videre plan- og reguleringsarbeidet, men innenfor fartsgrensen lovverket setter. Ingen skal kunne si at ikke Asker har gjort jobben, den dagen Norges nye regjering legger pengene på bordet.

Noe som Jan Tore Sanner lovet skulle komme langt raskere med borgerlig regjering. Og det har ikke politikerne i Asker tenkt å la han få glemme. Byggestart i 2017/2018 er Askers drøm i så måte.

Politisk behandling

– Alle skal bli hørt, men vi må i denne saken la helhet, hva som er best for flest mulig og samfunnsutviklingen være det utslagsgivende, mener Conradi.

For i det nye planprogrammet som E18-utvalget fikk presentert for et par dager siden, og som nå seiler inn i planutvalget torsdag kveld og i formannskapet etter høstferien, er tunnel-forslaget den hotteste veinyheten i Asker på mange år.

Men også en oppgradert E18 i dagens trasé skal utredes parallelt, og er ennå ikke forkastet. Normalt vil det være en billigere og mer robust veiløsning, ifølge Statens vegvesen.

Det kan også bli en tunnel på 500 meter gjennom Borgentoppen. Videre under bakken fra Lensmannslia til Fusdal, en strekning på over 1.000 meter. I tillegg til noen lokk-løsninger vil nye E18 i så fall gå under bakken gjennom omtrent halve Asker kommune. En strekning i underkant av fem kilometer.

Men tunnelalternativene stopper ikke der.

Nedsenket voll og tunnel

Slemmestadveien kan bli koblet til det nye veisystemet via en gjennomføring mellom Reistad og Syverstadkollen, delvis i nedsenket voll og tunnel. Dermed fjernes den fra Holmen sentrum og føres inn på den nye motorveien, via det gamle veisystemet.

– Vi vil vurdere et alternativ med å legge Slemmestadveien under lokk gjennom Holmen sentrum, men det er ikke fremtidsrettet og lite sannsynlig, mener veiingeniør Toril Skovli fra Asker kommune.

Hun er den som har ført planprogrammet for ny E18-korridor i pennen, i tett samarbeid med Sølve Jerm fra Statens vegvesen.

Direkte på ny E18

Videre skal det nå utredes om Røykenveien kan føres utenom Asker sentrum, trolig i tunnel like nord for brannstasjonen og Risenga og til Jørgensløkka.

Blir disse alternativene fra planprogrammet den endelige løsningene vil gjennomgangstrafikk fra tverrforbindelsen gjennom Asker sentrum og Holmen gå direkte ut på E18.

Mest mulig tunnel gjennom Asker kommunes tettsteder har kommuneplansjef Tor Arne Midtbø tidligere understreket er en forutsetning for at kommunen også skal kunne ta en større del av den forventede befolkningsveksten i østlandsområdet de neste tiårene.

Les mer om E18 på Budstikkas temaside