Disse områdene er stridens kjerne

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

De 15 områdene som sentrale myndigheter har innsigelse mot er tegnet inn på kartet.

DEL

BAKGRUNN: Krever at Asker stanser 15 boligprosjekter

Forklaring til illustrasjon: Det er satt ring rundt de omstridte områdene etter hvem som har fremmet innsigelser.

 • Dikemark: Askers fjerde lokalsenter med utnyttelse av eksisterende bygningsmasse på 80.000 kvadratmeter med 380 boliger i kommuneplanperioden og 650 i nye bygg etter 2026.
 • Vardåsen vest: Utbygging etter 2026 med konsentrert småhusbebyggelse. Ca. 100 Boliger.
 • Vardåsen øst: Utbygging etter 2026 med konsentrert småhusbebyggelse. Ca. 100 Boliger.
 • Liahagen: Utbygging etter 2026 med småhusbebyggelse og blokker. Usikkert antall.
 • Nedre Drengsrudvann: 150 boliger. Blokker og omsorgsboliger. Bygges før 2020.
 • Semsveien: 10 eneboliger før 2020.
 • Teigen: 5 eneboliger før 2020.
 • Nedre Bleiker: 60 boliger i blokk og småhus. Bygges før 2020.
 • Langenga: Blokkbebyggelse med 150 boliger i perioden 2021- 2026.
 • Østenstadbråten: 19 boliger i blokk/småhus etter 2026. Her protesterer alle tre instanser.
 • Vinterveien: 20 boliger i blokk før 2020. Her protesterer alle tre instanser.
 • Edelvoll: 20 boliger i småhus. Gartnerieiendom. Etter 2026.
 • Åsaker gartneri: 100 boliger i blokk/småhus. Etter 2026.
 • Bakkene gartneri: 32 boliger i blokk/småhus. Bygges 2014–2020.
 • Elnes: 200 boliger i blokk/småhus. Utbygging etter 2026.

I kommuneplanperioden er det lagt opp til bygging av 350 boliger i året. Vesentligste bygging skal skje rundt Asker sentrum samt at Heggedal vil få rundt 500 boliger. Deretter står Dikemark for tur. På Holmen, Billingstad og Slependen vil vesentlige videre utbygging vente til transport – og skolekapasitet er løst.

I Vollen og på Nesøya som har vært preget av stor vekst, vil det skje beskjeden boligbygging.

Det er avsatt nesten dobbelt så mye areal til boligbygging i Asker enn det som er aktuelt å bygge i perioden 2016 – 2026. Dette vil sannsynligvis dekke behovet frem til år 2040. Utbygging av store felt som Hønsjordet, Landåsjordet, Fusdal og Nordre Bondi til sammen 1.400 boliger er skjøvet ut til etter 2026.

Artikkeltags