Asker og Bærum kommuner har forholdsvis stabile tall i forhold til hva tagging og hærverk koster i året. Men aller helst vil de ha tallene ned mot null.

– Det er langt ifra normaladferden til Bærums-ungdommer å utøve tagging og hærverk. Jeg ser det ikke som noe stort utbredt problem, men så lenge det gir oss utgifter kan vi ikke være fornøyd, sier spesialrådgiver innenfor skole i Bærum kommune, Kjell Gjerdsbakk.

Bærum hadde i 2010 rundt 700.000 kroner i utgifter på ruteknusing og tagging. Taggingen var fordelt på 14–15 tilfeller som ga nesten 130.000 i kostnader for kommunen.

Så langt i 2011 har tilfeller av tagging gått noe opp med 19 anmeldte forhold så langt og rundt 160.000 i kostnader på å fjerne dette. Når det gjelder ruteknusing ligger det på 330.000 kroner så langt i år.

– Vi anmelder alt. Det er ingen spesielle områder i kommunen jeg kan se som er mer utsatt enn andre. Men på eiendommer der hærverk har vært et vedvarende problem, har kommunen satt opp kameraer. Det har gitt gode resultater, sier Gjerdsbakk.

LES OGSÅ: Hæverk for 30 millioner

Flere kameraer i Asker

I Asker er tallene på politianmeldte forhold knyttet til hærverk gått ned de siste årene. Fra å ha 94 anmeldte saker i 2008, var tallet i 2010 på 52. Så langt i 2011 er 46 saker anmeldt.

– Hærverk og tagging koster kommunen rundt én million i året. De dyreste sakene er innbrudd, mens en gjennomsnittlig utgift for å fjerne hver tagging er 3–4000 kroner, sier eiendomsforvalter i Asker kommune, Anders Rype.

Han forteller at Asker bruker et Oslo-firma for å fjerne nye tagginger så raskt som mulig. I 2010 politianmeldte kommunen åtte tilfeller, mens det så langt i år er ni anmeldte tilfeller, siste var på Solberg skole 1. november.

– Vi vil ha dette så lavt som mulig. Kommunen fortsetter prosessen med å installere flere kameraer på skoler og i barnehager. I tillegg installeres det god utebelysning med bevegelsessensor i mørke kroker hvor det ofte samler seg ungdom, forteller Rype.

Ønsker enda tettere samarbeid

Han håper at et enda tettere samarbeid med aktuelle instanser i fremtiden kan få tallene enda mer ned.

– Det hadde vært positivt med et enda tettere samarbeid med politi og natteravnordningen. Sammen kunne vi ha kommet frem til flere smarte tiltak for å få tallene ytterligere ned, sier Rype.

Hærverk forekommer i forholdsvis jevne antall, mens tagging går litt i bølgedaler.

– Tagging var mer utbredt for noen år siden. Det er en slags motebølge som kommer og går. Det styres litt av ideer de som gjør dette får fra internett og ulike signaturer, sier Rype.

I 2004 krevde politikere i Asker nulltoleranse mot tagging.

Les flere nyheter her.