Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Nybøe er cand. jur. fra 1995 og har Politiskolen fra 1987. Han har arbeidet som politikonstabel og overkonstabel ved Oslo politidistrikt fra 1987 og frem til 1996, hvor han bl.a. tjenestegjorde ved Kriminalavdelingen, Beredskapstroppen og URO patruljen.

Han har vært politifullmektig og politiadjutant ved samme politidistrikt fra 1996 til mai 1998.

LES OGSÅ: Wirum trekker seg som politimester

I Kabul

Etter det ble han dommerfullmektig ved Ringerike sorenskriverembete frem til januar 2000, og politiadjutant/ politiinspektør fra januar 2000 til februar 2002 ved Oslo politidistrikt og i Politidirektoratet. Nybøe har vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra februar 2002 til desember 2007. I perioden desember 2007 til august 2008 var han legal advisor i Styrkebrønnen, Kabul, Afghanistan.

LES OGSÅ: Åtte vil bli politimester

Han har arbeidet som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet siden august 2008, bare avbrutt av en periode som konstituert førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembete fra september 2011 til juli 2012. Frem til nå har han vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Nybøe blir politimester inntil videre, men ikke utover 31. desember 2015.

Budstikka kommer tilbake med mer