Mange vet ikke at drukning ofte foregår stille og rolig. En som holder på å drukne har først og fremst nok med å klare å puste og holde seg flytende, og sjelden krefter til å rope om hjelp eller veive med armene. Selv om vedkommende tilsynelatende kan virke rolig, kan vedkommende være livredd og panisk.

Liv og død

Dersom en redd person får tak i deg som redningsperson i vannet, kan resultatet bli en kamp på liv eller død for begge. Bruk derfor båt, bøye eller forlenget arm, som åre eller tau.

Man bør absolutt aldri slippe barn av syne ved brygger, i båt eller på stranden. Små barn forsvinner lydløst ned under vann, eller kan liggende stille og flyte på magen med ansiktet ned.
De fleste drukninger skjer i sjøvann, innsjøer eller elver, oftest i forbindelse med bading eller ved bruk av båt i alkoholpåvirket tilstand.


Kilde: Store norske leksikon og Utdanningsdirektoratet