Det var Jernbaneverket som tok kontakt med Fuglehjelpen etter at buss- og togpassasjerer har klaget over all skitten fuglene påfører omgivelsene.

Mandag fullførte leder og ornitolog Pelle Wickstrøm og frivillig Erik Bals oppsettingen av et dueslag i Lensmannslia rett ved stasjonen.

Humant

– Nå får vi håpe at duene finner frem til dueslaget. Når de første finner kornet vi har lagt ut, sprer nok ryktet seg til de andre duene, og da er de ikke mer sporty enn at de hekker på nærmeste passende plass, altså i dueslaget, sier Wickstrøm.

– Men Fuglehjelpen er kjent for å ta hånd om skadede fugler, ikke å foreta en massiv abort på bestanden?

– Alternativet er jakt eller fangst. Det påfører dyrene lidelser og ramaskrik fra befolkningen. Duene er ikke utrydningstruet, og de har ikke vondt av å ruge på porselenseggene vi bytter de virkelige eggene med. Nå er fuglene en pest og plage for de reisende. Hvis vi får ned bestanden, vil forhåpentligvis folk få et mer positivt syn på fuglene, svarer Wickstrøm.

Vellykket

I Oslo har Fuglehjelpen satt opp åtte slike dueslag, og et til på Drammen stasjon. Dueslaget i Asker blir derved nummer 10.

– Neste blir trolig ved Trafalgar Square i London, har jeg hørt rykter om. Det er faktisk en ganske fersk måte å redusere bestanden på. Jeg hørte om denne løsningen fra en sveitsisk ornitolog og stjal ideen, og det første duetårnet fikk vi satt opp i Oslo i 1998, forteller Wickstrøm.

Humrende forteller han om de første negative reaksjonene som gikk ut på at det var nok duer i byen om de ikke skulle bygge reir for dem også.

Avler fort

– Duer har to interesser. Sex og mat. Det er ingen annen fugleart som avler i et slikt tempo som byduene. Hver kjønnsmoden hunn legger ni kull i året. I Asker sentrum har vi anslått at det er over 300 av dem, så vi kan regne med at det legges et par tusen egg i året, sier Wickstrøm.

– Da burde jo Asker vært solformørket av duer?

– Mange unger dør av andre årsaker som dårlige reir, rovfugler og i trafikken, men duene avler så fort at bestanden må holdes nede med andre tiltak som dette duetårnet, svarer Wickstrøm. Han anslår det som realistisk at han vil hente 300 egg i året fra tårnet utenfor Galleri Trafo.