– Vi synes dette var så ille at dette kan vi ikke leve med og akseptere, sier forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Det var fredag at Budstikka skrev om ettåringen Kaja Eline som brakk armen da hun falt ned fra sengen til sin lillebror. På legevakten i Bærum ble det etter konsultasjon hos lege og røntgen, konstatert brudd i underarmen. Siden familien nylig har flyttet til Bødalen, tilhører de ikke lenger Bærum sykehus. Etter to timer ble derfor lille Kaja Eline sendt til Drammen for videre behandling. Der ventet tre nye timer med venting før armen var gipset.

– Sånn kan vi ikke ha det. Her er det mange ting som kunne vært gjort bedre. Vi snakker om et barn, sier Rusdal og fortsetter:

– Fullfør jobben eller sørg i det minste for at man ikke står bakerst i køen når man blir sendt videre, legger hun til.– Helt urimelig

Elisabeth Rusdal fra Stabekk er ikke i tvil om at årsaken er deling av ansvar og det store kravet til å holde budsjettrammer og ha styring på økonomien innen helseforetakene.

– Det må kunne være slik at foreldre med så små barn ikke må reise til Drammen for å få barnet gipset. Det burde kunne vært gjort ved Bærum sykehus, uansett om man vedtar at barnet som utgangspunkt skal behandles i Drammen. Det må være lov å tenke praktisk og pasientens beste, slår hun fast.

I et brev ber Norges Kvinne- og familieforbund helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen se på saken, og med bakgrunn i den komme med et tiltak som sikrer at barn ikke utsettes for dette.

«Vi finner det urimelig at barn og deres foreldre skal oppleve slike ting. Det må være slik at kommunale legevakter også kan få anledning gipsing eller at det nærmeste sykehus (i dette tilfelle i samme bygg) og at legevakten får refusjon på lik linje med det – i dette tilfellet – Drammen sykehus ville fått», skriver Norges Kvinne- og familieforbund i brevet.

 Pakkepost 

Tilfellet med Kaja Eline er ifølge Rusdal langt fra det eneste i sitt slag.

– Vi har sett dette som en trend før. Det er tilfeller hvor pasienter som er skrevet inn til behandling på Rikshospitalet på mandagen, blir dårlige i løpet av helgen. Da må de på legevakten i Drammen fordi de ikke kan tas imot på riksen. Derfra må de igjen kjøres til riksen for videre behandling. Dette kaller vi pakkepost, sier hun oppgitt.

Norges Kvinne- og familieforbund mener det må være mulig å få til en bedre ordning enn å sende pasienter rundt til ulike sykehus, som forbundet oppfatter som en merbelastning for pasienten og de pårørende.

– Man bruker lenger tid på å koordinere helsebehandlingen enn det man bruker på selve behandlingen. Jeg tenker med skrekk og gru på når samhandlingsreformen trer i kraft, sier Rusdal, som understreker at hun ikke er ute etter de ansatte.

– Jeg beundrer de ansatte i helsevesenet som holder ut. Dette dreier seg om direktiver og strenge linjer, ikke de ansattes vilje.