– Ruter fokuserer ensidig på de reisende som bor eller jobber langs toget. Asker har et transportsystem som binder bygda sammen. Ved å legge ned bussruten mellom Vøyen og Holmen isolerer Ruter de eldre. Det er et tilbakeskritt, sier styremedlem i Hvalstad vel, Tor Gislesen.

9. desember legger Ruter ned strekningen Vøyen-Holmen for 706-bussen mellom Asker og Sandvika. De reisende har da to muligheter: Ta toget eller benytte seg av den nye 707-bussen, som da forlenges fra Holmen til Asker på E18 istedenfor småveiene over Hvalstad mot Sem.

Naboer i Hvalstad-området retter krass kritikk mot nedleggelsen.

LES OGSÅ: Politikere protesterer mot ruteendring

Beholder servicebussen

Et av argumentene for nedleggelsen er at 707-bussen kommer raskere fra Sandvika til Asker ved å kjøre deler av strekningen på E18 mellom Holmen og Asker.

Som en kompensasjon kan Ruter vurdere å utvide servicebusstilbudet på linje 726, ifølge ruteplanlegger Øyvind Hatvik i Ruter. To ganger om dagen går den fra Asker stasjon over Solgården, Høn og Fusdalbråten, og tilbake til Asker sentrum.

Artikkel fra B+ : Her er de nye rutetidene i Asker og Bærum

Nettmøte: Ruter svarte om ruteendringer - se spørsmål og svar

– De mister det ordinære tilbudet, men vil beholde servicebussen til de samme tidene som nå. Fordi det er mange eldre som bor i det området, vil Ruter opprettholde servicebusstilbudet. Vi kan eventuelt vurdere å forandre på servicebusstilbudet. De rutene er mer fleksible og enklere å endre på enn de ordinære bussrutene, sier Hatvik.

– Hvilke vurderinger la Ruter til grunn for å legge ned bussrute 706 mellom Vøyen og Holmen?

– Hele ruteendringen er en større avveining og prioritering. Når det gjelder den aktuelle strekningen, går det på at bussen fra Sandvika til Asker brukte for lang tid. 707-bussen vil bruke 20 minutter på den strekningen i motsetning til 706 som brukte 30 minutter.

LES OGSÅ: Ruter lytter ikke. I stedet legger de ned et populært tilbud som fungerer bra

Til eldresenteret

– Poenget med å ha en buss er at den skal kjøre der folk bor, sier Kristin Bredal-Berger fra NaKuHel på Sem.

Budstikka møter representanter fra Hvalstad vel, Asker museum og NaKuHel på Sem. De mener nedleggelsen vil komme til å påvirke lokalsamfunnet negativt på flere måter; for reisende til Solgården eldresenter, NaKuHel og Semsvannet, skoleelever ved blant annet Solvang, Nesbru og Sandvika, samt alle uten bil som skal enten til Oslo, Asker sentrum eller Holmen-senteret.

– De som ikke har bil vil ha vanskeligheter med å komme til og fra butikken og posten på Nesbru, sier Gislesen.

– For alle som bor på Solgården eller skal på besøk, er det helt naturlig å ta bussen. Beboerne har ikke bil, sier Thor Andersen.