Nesten annenhver fiskefilet var kommet så langt i forråtnelsesprosessen at den var av tvilsom eller dårlig kvalitet. Ni prosent av filetene var av uakseptabel kvalitet, ifølge Lysaker-firmaet Colifast.

Undersøkelsen, som ble gjort for Budstikka denne uken, konkluderer med at kvaliteten på fersk fisk er for dårlig hos lokale fiskeforhandlere.

Neppe fersk

- Dette samsvarer bra med tidligere resultater, forteller Henrik Braathen i Colifast.

Nylig satte NRKs "forbrukerinspektørene" fokus på at mye av ferskfisken i Oslo-området er altfor dårlig til å kunne kalles fersk.

Da Budstikka foretok en tilsvarende undersøkelse av fiskefileter i ti ferskvareavdelinger i Asker og Bærum, var resultatene like nedslående som for hovedstadens fiskeforhandlere.

Laks, sei, torsk og flyndre

Bakterienivået ble undersøkt i fileter av laks, sei, torsk og noen flyndrefisker. Filetene ble kjøpt inn fra forhandlere i Asker og Bærum i løpet av noen ettermiddagstimer sist onsdag.

Til sammen 35 fileter ble analysert. Av disse hadde tre fileter en bakteriekonsentrasjon på over fem millioner bakterier per gram fisk. Dette regnes som uakseptabelt. 12 fileter ble vurdert til å være av tvilsom kvalitet, med over en halv million bakterier per gram.

Forråtnelse

Den mikrobiologiske analysen påviser hvor langt fisken er kommet i forråtnelsesprosessen. Fisk som kategoriseres som tvilsom eller uakseptabel, er ikke nødvendigvis farlig å spise, så lenge den kokes.

- Men den burde ikke defineres som god! fastslår Helene Sagstad, som var med på gjennomføringen av analysene.

- Vi hadde kanskje ventet at resultatene skulle være bedre på vestkanten, men det viser seg at det ikke er noen store forskjeller, konstaterer Henrik Braathen.