Bryggen kan tidligst stå ferdig 1. september. De betyr at båttilbudet som skulle vært på plass i januar blir ytterligere forsinket.


– Det ble nylig undertegnet et avtale mellom Ruter og Akershus fylkeskommune som sikrer båttilbudet, opplyser kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune.


Bærum kommune har utlyst en anbudskonkurranse for bygging av en flytebrygge der rutebåten kan legge til i Rolfsbukta.

LES OGSÅ:


Tidligere var det antatt at den eksisterende bryggen kunne benyttes etter rehabilitering. Det viste seg imidlertid at denne var i så dårlig forfatning at den ikke var egnet.
– Risiko for kollaps, rapporterte firmaet Grontmij, som inspiserte bryggen i juli i fjor.

Rapporten etter inspeksjonen konstaterte at bryggen er i dårlig stand og at bæreevnen er sterkt redusert, spesielt mot nordøst.


Bærum blar opp

– Det er viktig at det kommer på plass en kai, slik at dette ikke blir en flaskehals i arbeidet med å få rutetilbudet på plass, sier Wøhni.
Bærum kommune betaler utgiftene for bryggen inntil driften av sambandet starter opp.

Akershus fylkeskommune får ansvaret for etablering og driften av bryggeanlegget. Det vil legges opp til et sikringsskap på landsiden med stikkontakt på flytebryggen, i tillegg til propeller for å hindre isdannelse. Det blir også bygget venteskur, to landganger med bom, samt veibelysning til bryggen.

Fortøyning og fendring må tilpasses fartøyet som skal anløpe bryggen.

Det vil monteres 70 watts belysning på flytebryggen, til hjelp for både navigering i tåke, tillegging og sikkerhet for passasjerer. Ruter bekrefter at dette er tilstrekkelig belysning.

Hurtigbåten «Prinsen», som tidligere gikk i ruten fra Slemmestad via Vollen til Aker Brygge, har også hatt Rolfsbukta som stoppested. Ruter regner med at den tekniske løsningen vil forbli uendret med flytebrygge.

15,5 millioner i året

Ruter antar at et nytt båtsamband vil koste 15,5 millioner kroner per år. Dette er et estimat hentet fra tilsvarende båtsamband, og tallet er en snittkostnad for årlig drift og innbefatter både kapital- og driftskostnader.

Med utgangspunkt i 200 passasjerer per tur og 600.000 passasjerer per år gir dette en kostnad per reise på 25,80 kroner.