BAKGRUNN: Fjortisene pugger mest

– Vi vet at overgangen fra 7. til 8. trinn for mange er stor. Det er første gang de skal få vurdering i form av karakterer, det ser ut til å påvirke arbeidsmengden og lysten, sier Øyvind Wee, skolesjef i Bærum.

Han mener overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kanskje ikke er like stor.

Han tror det kan være en hovedforklaring på at elever på åttende trinn gjør mer lekser i hverdagen enn andre tenåringer.

At jenter på ungdomsskolen ifølge Ungdata gjør dobbelt så mye lekser som gutter, mener han er godt dokumentert.

– Jenter i den alderen er gjennomgående mer arbeidsomme og tar skolearbeidet mer på alvor enn guttene. Så får de også i snitt bedre karakterer enn gutta i mange fag, sier Wee, som peker på at nasjonale prøver viser at elever i Bærum og Asker samlet ligger helt i norgestoppen når det gjelder faglige resultater.

– Jeg er svært fornøyd med at elevene våre synes skolen er viktig og gjør en innsats for å lykkes. Lekser skal være en del av læringen, det er ingen idealtid her.

DEBATT: Ja til leksefri fritid