I dag møttes Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide, Frp-leder Siv Jensen og Høyre-leder Erna Solberg på Fornebu med et budskap i fire punkter:

  1. Et regjeringsskifte betyr bygging av Fornebubanen.
  2. Partiene lover 50 prosent statlig finansiering av Fornebubanen.
  3. Utbyggingen kan organiseres i et eget utbyggingsselskap.
  4. Utbyggingen skal settes i gang raskest mulig.

Hareide, som er leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, forteller at partiene er åpne for å starte byggingen av banen fra Fornebu mot Lysaker selv om reguleringsplanene på Oslo-siden ikke er endelig vedtatt. Partiene vil også ha med banen i sine merknader til NTP.

LES OGSÅ: Fornebubanen må konkurrere om Høyres banemilliarder

Vinn-vinn-situasjon

Dette er Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) svært glad for.

– Vi kan unngå mer uklarhet om avtaleverk og bypakker, slik den rødgrønne regjeringen har lagt opp til. Og vi kan starte byggingen i Bærum. Kommunen har kommet langt og vedtatt et planprogram. Tidlig til høsten kan vi få reguleringsplanen på bordet, sier hun.

Ordføreren understreker at mange reiser fra Fornebu mot Sandvika, Asker og Drammen. For disse vil det være til hjelp om de kan komme seg med bane til Lysaker.

– En bane vil gi muligheter for Lysakerbyen og den utviklingen mange venter skal skje der. Dette er venn vinn-vinn-situasjon, påpeker hun.

LES OGSÅ: Krever Fornebubane-avklaring fra staten

Vanskelig trafikk

I Høyres første innspill etter regjeringen la frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan var Fornebubanen nevnt som ett av flere prosjekter som kunne være aktuelle til å få tilskudd fra en pott. Solberg presiserer at dette var en strategiplan, med liten vekt på enkeltprosjekter.

– Det har vært en enorm trafikkvekst i Oslo-regionen, og den har funnet sted i kollektivtrafikken. Men på Fornebu er trafikken allerede så vanskelig at enkelte bedrifter har valgt å flytte. Det haster med bane, sier hun.

Schei Grande peker på sammenhengen mellom boligbygging og utvikling av kollektivtransport. Hun understreker at banen må komme slik at boligbyggingen på Fornebu kan fortsette.

– Enigheten om Fornebubanen viser at det går an å bli enige om samferdselsprosjekter uten at det involverer bompenger, bemerker Siv Jensen.