Bidrar å sikre av kalkovnen

FARLIG: Kalkovnen i Sandbukta er i ferd med å rase sammen og skal nå sikres gjennom spleiselag. FOTO: MAGNUS BIRKELAND

FARLIG: Kalkovnen i Sandbukta er i ferd med å rase sammen og skal nå sikres gjennom spleiselag. FOTO: MAGNUS BIRKELAND

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Asker kommune blir med på spleiselaget for å sikre Bærums kommunevåpen.

DEL

Les alt innhold på budstikka.no for kun kr 6,30,- pr. dag

Kalkovnen i Sandbukta på Brønnøya er delvist rast sammen og må sikres for å unngå ytterligere forfall. det er denne ovnen som er motivet i kommunevåpenet til nabokommunen.

Kalkovnen som er i privat eie er fredet og er av nasjonal verneverdi. Et enstemmig formannskap støttet rådmannens forslag om å gi tilskudd på 1/3-del av kostnadene oppad til 100.000 kroner for å gjennomføre et nødvendig strakstiltak.
Akershus fylkeskommune har bedt Asker om å være med på spleiselaget for å sikre dette viktige kulturminnet. Asker setter som en forutsetning at kalkovnen restaureres og at den gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Dyr restaurering
Strakstiltakene er kostnadsberegnet til mellom 300.000 og 600.000 kroner. Selve restaureringen av kalkovnen må planlegges over lengre tid og vil koste adskillig mer.
Eiendommen der kalkovnen ligger er regulert til offentlig friområde, men er ikke innløst av Asker kommune. Ovnen som ble oppført i 1847 da Anders Haagensen startet kalkbrenneri på øya ble fredet på 1990-tallet. Kalkovnen er et viktig landemerke – både fra sjøen og fra land. Den ligger i sjøkanten på vestsiden av Brønnøya.
Kulturminneloven pålegger eier av fredede bygg og anlegg å vedlikeholde disse. Rådmannen skriver i sitt saksfremlegg at eieren har ikke nytte av kalkovnen og har ikke vært klar over at det var fare for at ovnen kunne kollapse. Den er ni meter høy.
Fylkeskommunen vil ha et spleiselag slik at eieren ikke blir belastet med hele beløpet. Den har ikke økonomisk verdi for eier. Noe som gjør saken spesiell.
– Det er opplagt at det offentlige må bidra slik situasjonen er, påpekte Kristin Bjelke (AGV).
Eieren er innstil på å åpne området rundt kalkovnen for publikum enkelte dager. Det ble påpekt at ovnen kan brukes overfor skoleklasser for å formidle historien om kalkbrenning i Asker.

Artikkeltags