Best på klasseledelse – dårligst på vurdering

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Videregåendeelevene har satt karakterer på lærerne. Sjekk resultatet for hver enkelt skole.

DEL

Les alt innhold på Budstikka.no – 99 kr for to måneder.

For andre gang har elevene ved de videregående skolene i Akershus satt karakterer på lærerne og undervisningen som blir gitt.

Elevene har svart på spørsmål knyttet til motivasjon og egeninnsats, organisering av undervisningen og klasseromsledelse. Årets resultater er for første gang offentlig på kommune- og skolenivå.

I grafikken over kan du sjekke resultatene for hver enkelt skole i Asker og Bærum.

Best på ledelse

Svarene, der elevene gir karakterer fra en til fem, viser at Asker og Bærums-elevene er mest fornøyd med lærernes klasseromsledelse.

Hva mener du om karakterene? Si din mening under saken.

Her har elevene satt karakter på om det er ro i klassen, om læreren er lederen, om læreren har tid til å hjelpe hver enkelt elev når han eller hun trenger det og om læreren bidrar til å skape et godt miljø blant elevene i klassen.

Totalt oppnår lærerne her en snittkarakter på 4,1. Nærmest like høy karakter gir elevene Asker- og Bærums-lærerne når det kommer til undervisningen som blir gitt. Lærerne i Asker og Bærum oppnår i snitt 4,01 i karakter.

Får 3,5 i vurdering

Selv om elevene synes å være fornøyd med undervisningen og lærerens lederevne i klasserommet, er de minst fornøyd med evalueringen som blir gitt.

Her har elevene satt karakter på om de er gjort kjent med kompetansemål og vurderingskriterier, om læreren begrunner karakteren som er gitt godt, om læreren informerer eleven om hva som skal til for å bli bedre i faget, og om undervisningen er tilpasset elevens faglige nivå.

I snitt oppnår Asker- og Bærum-lærerne en snittkarakter på 3,53.

Artikkeltags