– Det er en stor fjær i hatten. Det befester det gode arbeidet vi har gjort over lengre tid, sier Anne Lene W. Hojem, sektorutvalgsleder for barn og unge i Bærum kommune

Høyre-politikeren var på telefonen med Budstikka kun minutter etter at prøveresultatene var publisert.

De viste at mens Oslo står som landets beste fylke, kan Bærum smykke seg med tittelen landets beste kommune på skolenivå.

– Vi er best blant både gutter og jenter, og i både 8. og 9. trinn, forklarer Hojem.

Asker hakk i hæl

Og resultatene stemmer godt med bildet vi har sett tidligere år. Helt siden resultatene ble publisert første gang i 2009 har Bærum stått frem som landets sterkeste kommune blant kommuner med over 50 000 innbyggere.

– Jeg blir kjempeglad når jeg ser resultater som det jeg fikk se nå. V i jobber hele tiden og det er godt å se resultater, sier Hojem.

De nasjonale prøvene har som mål å undersøke om skolene lykkes med å utvikle elevene grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i engelsk.

Og der Bærum er best følger Asker hakk i hæl, med resultater som kun er marginalt dårligere enn i nabokommunen.

FRA FJORÅRETS RESULTATER:

– Jeg tar av meg hatten for alle i klasserommet. Det er de som står for den hardeste jobben for dette er ikke resultater som kommer av seg selv, sier Hojem.

Resultatene viser også at resultatene er jevnt fordelt mellom begge kjønn i både Asker og i Bærum. Begge steder er imidlertid jenter litt bedre på lesing, mens guttene scorer høyest på regning. I engelsk er det ingen forskjeller mellom gutter og jenter.

Begge kommunene gjør det rundt 5 % bedre enn landsgjennomsnittet.

– Har resultatene noe med hvilke personer som gjerne er bosatt i Asker og Bærum?

– Det kan jeg ikke se for meg, men i timene og dagene som kommer skal vi sette oss ned og analysere resultatene helt ned til hver enkelt skole, sier Hojem.

– Gi oss videregående

I gårsdagens Budstikka skrev vi at Asker og Bærum ønsker å samme ta over ansvaret for de videregående skolene i de to kommunene.

Hojem mener resultatene viser at det vil være riktig.

– Vi vil svært gjerne få bygge videre på resultatene fra de nasjonale prøvene, og stå for elevenes utvikling hele veien. Det vil heller ikke gå utover vår satsing i ungdomsskolen, sier Hojem.