Allerede denne måneden kan arbeidet med å ruste opp Asker-elva starte. Først ut er Askerdammen. Men Asker kommune et avhengig av et ja fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
– Hvis det er usikkerhet rundt prosjektet, bør ordføreren kontakte NVE, foreslår Per Anders Owren (H).

Kontrakt

I likhet med de andre politikerne og administrasjonen i Asker er han bekymret for hvor lang tid det tar å få godkjenning fra NVE for planene med nye Askerelva. De håper ikke at NVE vil forårsake en utsettelse av prosjektet Askerdammen.
I formannskapet i går sa uansett politikerne et enstemmig ja til å inngå kontrakt med Betonmast AS, som vant anbudskonkurransen verdt drøye 20 millioner kroner.
Askerdammen-prosjektet inneholder blant annet en utbygging av Askerelva mellom Føyka og jernbanelinjen, med flere vannspeil. Det blir blant annet en gangbro, og det skal sikres en god adkomst fra Borgen og Kraglund.

36 mill.

Prosjektet settes i gang allerede denne måneden, dersom kommunen får ja fra NVE. Det er ventet at det tar et år å jobbe med Askerdammen før den er ferdig.
Totalt vil hele prosjektet komme på drøye 36 millioner kroner. Eksterne bidragsytere spytter inn drøye 12 millioner kroner, kommunen nesten 20 millioner kroner, mens de siste 4 millionene er penger satt av til rehabilitering av vann og avløp.