Utbyggingssjefen i KTP (Kollektivtransportproduksjon AS) Øyvind Afdal og arkitekt Christin Johannessen ved Arne Henriksen arkitekter ser frem til å komme i gang.

Hovedfunksjonen for basen på Avløs er parkering av togsett om natten. Mens de står der, tømmes vognene for søppel og vaskes, slik at de er klare for utkjøring neste morgen. I hallen kan det også utføres enkelt vedlikehold.

Før byggingen starter, skal det opparbeides en ny adkomst til stasjonsområdet via en tunnel fra Nesveien. Avløs stasjon vil sammen med Haslum stasjon åpne 16. desember i år. Da vil arbeidet med å oppføre den nye basen så vidt ha startet.

Den vil først være klar til bruk i mai 2015.

Basen vil bli en stor sammenhengende bygning på 16.648 kvadratmeter. Den vil bestå av eksisterende vognhall fra 1920-tallet på 1.774 kvadratmeter, og nytt tilbygg på 14.874 kvadratmeter. Bygget konstrueres med tanke på at det skal huse 25 vognsett med tre vogner.

Det vil inneholde 13 innvendige spor, fordelt på fire vognhaller.

LES OGSÅ: 

Ingen Avløs-utsettelse (B+)

Raser over Avløs-utsettelse

Fra 1920-tallet

Bygget går over tre etasjer; kjeller, første og annen etasje. Første etasje skal inneholder fire vognhaller med tilhørende spor med innkjøring fra sporområdet i vest. Annen etasje inneholder et sentralt teknisk rom. Kjeller vil inneholder tekniske rom, parkeringsplasser for dem som arbeider ved basen, garderober, kontor og kantine.

Den eksisterende vognhallen på Avløs er fra 1920-tallet og har ifølge vernemyndighetene høy vernestatus. Stilarten kalles nyklassisisme. Bygningene er i rød murstein med fine detaljer i åpninger og gavler.

Karakteristisk tak

– Det er viktig at den nye vognhallen har et uttrykk og en form som styrker helheten og sammenhengen til det eksisterende, samtidig som den nye vognhallen klart skiller seg ut som et bygg fra sin tid, understreker Johannessen.

Eksisterende vognhall har et karakteristisk tak. Det vil også den nye få. Takformen på den nye vognhallen er også funksjonelt begrunnet for å gi hallene dagslys fra nordøst og optimale forhold for røykventilasjon.

– Sammenføyningen mellom gammelt og nytt er godt ivaretatt ved at den nye hallen trappes ned i møtet med den gamle og tilpasses gesimsen. For å harmonere helheten i bygningsanlegget får den nye vognhallen teglforblending. Det vurderes en litt mørkere tegl for å utdype forskjellen mellom gammelt og nytt, forklarer Johannessen.