Akershus Unge Høyre avholdt generalforsamling og Henrik Asheim (22) fra Jong ble enstemmig valgt til ny leder av foreningen.

Haakon Dagestad (21) fra Kolsås og Susanne Kristiansen (20) fra Rykkinn ble valgt til 1. og 2. nestledere i foreningen.

- Vi går en ny hverdag i møte etter valget. Nå må vi ut og vinne tilbake tilliten fra velgerne i Akershus. Vi gjorde et for dårlig valg og resultatet er at Ap, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet nå vil styre landet, slik de styrer Akershus. Nå begynner jobben opp mot valget i 2007 hvor vi skal gjenreise Høyre som det største borgerlige partiet i fylket, sa Asheim.