Stensson sier at feilekspederingen er den verste situasjonen han har opplevd siden han tiltrådte stillingen som daglig leder i 2009.

– Farmasøyter er ikke ufeilbarlige

– Dette er en veldig kjedelig sak for oss, og en feil som umulig kan forsvares. Når det er sagt er vi svært glade for at feilen ikke gikk utover kunden, sier han, og legger til at feilekspederinger skjer svært sjelden.

– Er apotekets kontrollrutiner gode nok når slike episoder kan inntreffe?

– Ja, alle reseptbelagte legemidler gjennomgår farmasøytkontroll. Dette tilfellet er et utslag av en menneskelig svikt. Heller ikke farmasøyter er ufeilbarlige, svarer Stensson.

Ukjent med tilsynssaken

Stensson opplyser at hendelsen er registrert i Apotek-kjedens sentrale avvikssystem.

– Vi bruker denne informasjonen som utgangspunkt for personalmøter og internkontroll, sier han.

Apotek-sjefen visste ikke at saken var oversendt Statens legemiddelverk før Budstikka tok kontakt. Han undrer seg over at det er opprettet tilsynssak uten at apoteket selv har fått kommet til orde.

– Jeg synes det er merkelig at hverkenHelsetilsynet eller Statens legemiddelverk har kontaktet oss i forbindelse med saken. Dette hadde vært naturlig, mener han.