Stortingsvalget ga Høyre syv representanter fra Akershus. Én av dem er Nils Aage Jegstad, som dermed frasier seg vervet som fylkesordfører.

Anette Solli blir hans etterfølger. Hun er i dag Høyres gruppeleder i fylkestinget og leder hovedutvalget for samferdsel.

– Fylkeskommunen har ansvaret for de videregående skolene og kollektivtrafikken i Akershus, forklarer Solli.

– I tillegg driver vi en vesentlig miljøsatsing og næringslivssatsing, samt miljø- og klimasatsing, legger hun til.

Mest til utdanning

Akershus fylkeskommune har et budsjett på 6,5 milliarder kroner. Utdanning er den største utgiftsposten. Fylket har 34 videregående skoler med over 20.000 elever til sammen.

Men selv om det er til utdanning det brukes mest penger, regner Solli med at det blir på samferdselsområdet mest vil skje de nærmeste årene.

– Fylkeskommunen er en veldig god skoleeier, og utfordringene på utdanningssektoren er ikke like store som på samferdselssektoren. Det er der vi har mest å utrette. Veier og baner skal bygges, understreker hun.

– Vi begynner å se konturene av å få til oppstart på Fornebubanen, poengterer hun.

Blir Solli gjenvalgt som fylkesordfører etter valget i 2015, vil hun trolig få gleden av å markere startskuddet både på byggingen av Fornebubanen og ny E18.

Fylkeskommunen eier Ruter sammen med Oslo kommune, og politikere har jevnlig møter med kollektivselskapet.

Personkabal

I tillegg til Jegstad ble fylkestingsrepresentantene Bente Stein Mathisen (H) og Åsmund Aukrust (Ap) valgt inn på Stortinget. Aukrust forlater fylkestinget, mens Stein Mathisen fortsatt vil være representant.

Men hun trer ut av fylkesutvalget og erstattes av Sebastian Næss Langaas (H).

Hans Gunnar Melgaard fra Oppegård overtar som gruppeleder etter Solli, mens Tim Holmvik (H) fra Ullensaker erstatter henne som leder i hovedutvalget for samferdsel.

Hans Andreas Limi ble valgt inn på Stortinget for Frp. Han sitter også i Bærum kommunestyre.

– Jeg har ennå ikke bestemt meg for om jeg kommer til å trekke meg fra kommunestyret. Det avhenger litt av hvilken komité jeg blir plassert i, forklarer han.