Takstlovutvalget går inn for flere lovendringer som skal bidra til økt bruk av tilstandsrapporter ved salg av boliger i forbrukerforhold.

– I mange tilfeller gjør takstmennene kun en verdivurdering, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Lovforslag ligger og venter

Fuktproblemer og råteskader er en gjenganger i boligtvistene.

– En grundigere tilstandsrapport vil avdekke om dette problemet har oppstått før overtagelsen, mener Leisner.  

Så langt er det ikke kommet lenger enn til et lovforslag.

– Hva bør huskjøperne selv sjekke? Må de ha med fuktmåler på visning?

– Det er det ingen som har. Så det vil være et meningsløst råd. Men de som kjøper eldre boliger, bør ta innover seg at de kjøper noe som er gammelt, sier Leisner.