4 av 5 kjøretøy i kollektivfeltet er elbiler

STOPP: Elbilene, store som små, er på vei ut av kollektivfeltet i Asker og Bærum.

STOPP: Elbilene, store som små, er på vei ut av kollektivfeltet i Asker og Bærum. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

85 prosent av kjøretrøyene i kollektivfeltet gjennom Bærum mot Oslo er elbiler. Siden 2009 har det vært en økning av elbiler på 800 prosent.

DEL

Ferske tellinger foretatt av Statens vegvesen viser at det i morgenrushet fra vest er en betydelig andel elbiler som benytter kollektivfeltene på E18 i retning Oslo. I perioder er det opp til 85 prosent elbiler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik.

I 2009 var det i gjennomsnitt 143 biler i kollektivfeltet mellom Blommenholm og Høvik i tidsrommet 07.00-09.00. Ferske målinger fra i vår viser 1.290 elbiler på den samme strekningen.

LES OGSÅ:

Elbil-luksus står for fall, mener eksperter

Etterlengtet nådestøt (kommentar)

Tellingene er foretatt i mars og mai i den perioden som defineres som rushtiden. Det er mellom kl. 08.00 og 08.45 at det er flest elbiler på veiene. I telleperioden ble det daglig registrert ca. 1.350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

Mye trafikk på E18

E18 mellom Oslo og Sandvika er en høytrafikkert ferdselsåre med en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 90.000 biler i gjennomsnitt (alle felt). Av disse utgjør elbiler fortsatt en beskjeden andel.

Vegvesenet har foretatt tellinger i mars og mai, og ytterligere tellinger vil bli gjort i høst.

– Det er første året Vegvesenet foretar denne type tellinger og det er derfor vanskelig å si noe bastant om situasjonen fra tidligere år og tendenser, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo i en pressemelding.

– Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere elbiler i trafikken, og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Stokke.

I juli 2014 rullet det over 32.000 elbiler på norske veier – mer enn en dobling siden samme tid i fjor. Norsk Elbilforening spår nå at man vil nå målet om 50.000 elbiler allerede før påske i 2015.

LES MER:

Ut av kollektivfeltet

– Elbilene kan bli tvunget ut av kollektivfeltet allerede neste år, sa assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI) til Budstikka i dag.

– Antall elbiler i kollektivfeltene i Asker og Bærum er allerede på kanten av hva de tåler før det oppstår kø, sa assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI.

– Blir det mer enn 900-1.000 elbiler i timen i feltet vil det bli problemer, sier han.

Frp snur

I et intervju med Budstikka i desember forsikret samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det er uaktuelt å gi elbilene kollektivfelt-nekt før stortingsvalget i 2017.

Nå tar regjeringspartiet forbehold. Dersom elbil-boomen fører til kork i kollektivfeltet -– slik TØI antyder at vil skje allerede neste år – må tiltaket revurderes.

– Noen av fordelene elbilistene har i dag vil nok endres eller falle bort i fremtiden. Vi må ha en diskusjon om totaliteten, sier Hans Andreas Limi (Frp).

Stortingsrepresentanten fra Bærum viser til at antall elbiler ligger an til å passere 50.000 allerede i løpet av første halvår 2015 – mye raskere enn antatt.

– Når det gjelder muligheten til å kjøre i kollektivfeltet vil kapasiteten være avgjørende. Det er viktig å unngå at bussene får problemer med fremkommeligheten.

Artikkeltags