LES OGSÅ: Tiltakene som skal gjøre E18 mindre massiv

I og med at Statens vegvesen er utbygger, har det også ansvar for grunnerverv.

Normalt skjer innløsning av boliger først etter at reguleringsplanene for traseen er vedtatt. Regjeringen har imidlertid gitt klarsignal her for at grunnervervet kan påbegynnes på bakgrunn av vedtatt kommunedelplan. Det vil sannsynligvis ikke være midler til innløsning i 2014, men trolig i 2015.

Anskaffe tilsvarende bolig

Statens vegvesens tillatelse til å erverve på bakgrunn av kommunedelplan gjelder strekningen Lysaker – Ramstadsletta.

For dem som bor i egen bolig skal erstatningen sette eieren i stand til å anskaffe seg annen tilsvarende bolig. Boligeiere som er berørt av planene for E18 får dekket advokatbistand av Statens vegvesen.

Bærums-rådmann Erik Kjeldstadli forventer at Statens vegvesen legger frem et opplegg for innløsningsprosessen, inkludert muligheter for erstatningsboliger/tomter.