Hva synes du om at mesteparten skal finansieres med bompenger? Si din mening nederst i artikkelen!

To E18-etapper skal bygges i første omgang. Først Lysaker–Ramstadsletta, deretter Ramstadsletta–Slependen. Det blir en seksfelts motorvei med høystandard kollektivfelt og sykkelfelt på hele strekningen.

Det skal også bygges en ny fylkesvei fra E18 til Gjønnes og Bekkestua. Denne vil gå gjennom en halvannen kilometers toløpstunnel.

I tillegg skal Lysaker bygges om, slik at bussene i begge retninger vil stoppe ved jernbanestasjonen. Og det kommer en ny avkjøring til Fornebu.

7,8 milliarder fra bompenger

Budsjettet vil være på 10 milliarder kroner. 2,2 milliarder bevilges over statsbudsjettet, mens 7,8 milliarder er fra «annen inntekt», det vil si bompenger. Med dette blir bompengeandelen 78 prosent.

– Dette blir en kjempestor investering. Regjeringen støtter det politiske håndverket som ligger i Oslopakke 3, forteller stortingsrepresentant og -kandidat Are Helseth (Ap) og Erlend Grimstad, som er Senterpartiets førstekandidat i Akershus ved stortingsvalget til høsten.

LES OGSÅ: Nødvendig med avklaring nå (B+)

Diskusjon om klimasiden

Tidligere har NTP omfattet fireårsperioder. Gjeldende plan er for perioden 2010–2013. Planen som regjeringen legger frem fredag gjelder for perioden 2014 til 2023.

Men den skal fortsatt rulleres hvert fjerde år. Helseth og Grimstad mener det er bedre med planer som strekker seg over lengre perioder.

Direkte kl. 12: Følg fremleggingen av NTP (ekstern side)

– Det har vært mye diskusjon om klimasiden ved å bygge nye veier, og biltrafikk eller kollektivtrafikk. Vi trenger begge deler. Nesten all veksten i trafikken har de senere årene kommet på de kollektive transportmidlene.

– Ny E18 vil gi bussene bedre plass og mulighet for å holde høyere fart. Veien vil bli et av Norges beste miljøprosjekter, påpeker Helseth.

– Buss en ekstremt viktig del av kollektivtilbudet. I løpet av de årene jeg har kjørt buss fra Bærums Verk har vi fått til mye. Det har kommet nye, store busser, og det legges vekt på service og stil, legger han til.

LES OGSÅ: Er ikke skremt av Vestlands-vei (B+)

Byggestart i 2017 eller 2018 

Ifølge Helseth og Grimstad er NTP ambisiøs på tid når det gjelder E18-planene. Kommunedelplanen for E18 gjennom Bærum må godkjennes tidlig i 2014, og de understreker at kommunen må gjøre sin del og sørge for at planvedtak gjøres i tide.

De vil legge fagmyndighetens utredninger ligger til grunn for veibyggingen.

Statens vegvesen legger i løpet av måneden frem kommunedelplan for E18 gjennom Bærum. Kommunen skal behandle planforslaget politisk og gjennomføre høring og offentlig ettersyn.

Kollektivfeltene kommer i tillegg til de seks bilfeltene og vil for en stor del følge dagens E18-trasé.

Høringen vil trolig finne sted høsten 2013. Sluttbehandling vil da kunne finne sted i begynnelsen av 2014. Reguleringsplaner for veiprosjektet kan vedtas i 2016, og byggestart vil da bli i 2017 eller 2018.

LES OGSÅ: Sentral arbeiderpartipolitiker med rungede ja til ny E18

Fornyet tillit

Helseth og Grimstad håper den rødgrønne regjeringen får fornyet tillit og mulighet til å følge opp byggingen av ny E18.

– Det største trusselen mot prosjektet et at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering ikke greier å bli enige. Høyre vil ikke bruke mer penger enn handlingsregelen tillater, mens Fremskrittspartiet sier nei til bompenger, påpeker de.

Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) er på reisefot, og kommenterer NTP over telefon. Hun er ikke bekymret over at Asker ennå ikke er inkludert i planen.

– Dette er en fireårsplan, og jeg regner med at Asker kommer med etter hvert. Jeg er glad for at vi nå endelig begynner med ny E18. Regjeringen er opptatt av byutvikling både i Asker og Bærum, understreker hun.