Stortinget bevilget på statsbudsjettet for inneværende år 290 millioner kroner til boligkjøp. Også på statsbudsjettet for 2016 kommer det penger til innløsning.

Prosjektleder Knut Gløersen i Statens vegvesen vil ikke opplyse hvor stor del av de 290 millionene som står ubrukt. Men han bekymrer seg ikke over situasjonen. Vegvesenet hadde uansett ikke planlagt med å bruke særlig med penger til innløsning i første halvår, sier han.

E18 i Asker og Bærum

E18 gjennom Asker og Bærum er
antatt å koste 40 milliarder kroner.
Siste revisjon av Oslopakke 3 inneholder en finansiering av E18 fra Oslopakke 3 på cirka 5,4 milliarder 2013-kroner, nå cirka 5,8 milliarder 2016-kroner, fordelt på statsmidler og bompenger.
Restfinansieringen forutsettes
dekket av mer statsmidler og
bompenger fra nye bomsnitt på nye E18 Vestkorridoren.
Byggingen av ny E18 vil ifølge Statens vegvesens beregninger kun gi en marginal økning av trafikken over bygrensen.
Bærum kommunestyre har vedtatt kommunedelplan for strekningen Lysaker-Ramstadsletta. Prosjektet berører 240 boliger.

 

Budstikka skrev i sommer om Rolf Henning Evensen (60) i Eilif Dues vei som må flytte mot sin vilje for å gi plass til ny E18. Erstatningen han opprinnelig ble tilbudt var så lav at han fryktet han måtte stifte milliongjeld for å kunne bli boende i området.

Tre måneder senere har han ikke mottatt noe nytt tilbud fra Statens vegvesen.

– Vi har ikke noe annet valg enn å vente, og det er mange som er i samme situasjonen. Jo før vi får en avklaring, jo bedre, understreker Evensen.

Advokat Fredrik Huseby i advokatfirmaet Brækhus og Dege forhandler med Statens vegvesen på vegne av brorparten av eierne som har fått tilbud om å løse inn sine boliger.

LES OGSÅ: Presser på for byggestart for Høviktunet

I løpet av året

– Vi håper å komme i mål i løpet av året. Det koster mye å gjenerverve boliger i Bærum. Skoletilhørighet, jobb og andre tilknytningspunkter spiller også en stor rolle, påpeker han.

Også prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen har tro på at man kan få en avklaring i løpet av året.

– Vi jobber mot en gruppering av beboere, og tror vi klarer å lande en avtale. Vi kan også starte forhandlinger om innløsning av næringsbygg, sier han. Det foreligger ennå ikke ferdige reguleringsplaner for området med de berørte boligene. Det betyr at myndighetene ikke kan ekspropriere eiendommer om de ikke kommer til enighet med grunneier. Innløsningen skjer frivillig, poengterer Røed.

Normalt skulle innløsningen av boliger langs E18-traseen først ha startet etter at reguleringsplanene for traseen vedtas i 2016. Men det ville ikke regjeringen vente på.

LES MER: Misunner naboene som får boligene innløst

Gjør et unntak

– Vi gjør et unntak. Dette er et stort prosjekt med mange mennesker involvert. Men Statens vegvesen har heldigvis utarbeidet et grundig forslag til kommunedelplan, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Budstikka i november 2013.

– Venter en med grunnerverv til den nye veien, blir det lett hastverk. Det kan bli rettssaker som forsinker utbyggingen, påpekte samferdselsministeren.

– Om prosessen med å innløse boliger starter allerede i 2014, vil berørte grunneiere få bedre tid på å forberede seg, enn om de først var blitt varslet i 2016. Korte tidsfrister øker konfliktnivået, supplerte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

LES OGSÅ: Får anleggsarbeid på begge sider

Han ville ikke risikere at byggingen av ny E18 trakk ut i tid.

– Stortinget har gjennom Nasjonal Transportplan sagt at ny E18 skal komme, konstaterte Jan Tore Sanner. Stortinget hadde ingen innvendinger til denne fremgangsmåten.