Skip to main content

Ny E16 utsettes med mer enn ett år

UTSATT: Nye E16 mellom Bjørumsaga (bildet) og Skaret nord for Sollihøgda for ett års utsettelse.

Byggestart for ny motorvei mellom Bjørumsaga og Sollihøgda er utsatt. Vegvesenet skal tegne om den nedre delen av traseen.

Egentlig skulle den nye E16-strekningen fra Bjørumsaga – der dagens firefeltsvei slutter – og til Skaret nord for Sollihøgda hatt anleggsstart i april, altså om fire måneder.

Prosjektet er nå utsatt, ifølge Ringerikes Blad. Statens vegvesens prosjektledelse bekrefter den utsatte byggestarten overfor Budstikka.

– Byggestart for hoveddelen av prosjektet blir trolig høsten 2020. Men før det vil ha gjort en del mindre arbeider, blant annet med vei og avløp, sier Svein Røed, prosjektdirektør i Statens vegvesens region øst.

Den nye strekningen er antatt å stå ferdig i 2024 – cirka ett år senere enn opprinnelig planlagt, les mer her (ekstern lenke).

 

SOLLIHØGDA: Byggingen av 8,4 kilometer med ny vei kan først komme i gang høsten 2020.

Misfornøyd ordfører

Lisbeth Hammer Krog (H) er ordfører i Bærum og synes det er beklagelig at oppstart av E16-prosjektet utsettes.

– Utsettelse av viktige samferdselsprosjekter er svært beklagelig. Det må ikke bli noe mønster, skriver Krog – og tenker på utsettelsen av E18 på grunn av pengemangel.

Hun peker på at reguleringsplanen for E16-strekningen fra Bjørumsaga var på plass for flere år siden. Ordføreren sier at det nå ikke skal stå på Bærum kommune.

– Bærum kommune har alltid prioritert å kunne gi raske og gode planavklaringer når det er behov for det. Vi i Bærum er i alle fall beredt til å prioritere behandling av de reguleringsendringer som det måtte være behov for, uttaler Krog.

Blir ikke bro

Det er en omregulering av veitraseen som er bakgrunn for utsettelsen. Bane Nor har besluttet å ikke legge den nye Ringeriksbanen på bro over området ved Bjørumsaga (se kart), og Statens vegvesen ønsker derfor å endre på den nedre delen av den nye veitraseen, for å gjøre den rettere.

– Det blir færre krappe kurver og litt mindre stigning. Det kan igjen åpne for høyere hastighet på den nye veien, sier Røed i Vegvesenet.

Strekningen mellom Bjørumsaga og Skaret er 8,4 km lang.

 

Før jul skrev Budstikka at ny E18 gjennom Bærum ligger an til å få en utsettelse på to år fordi det ikke er satt av penger til kjøp av boliger langs ny trasé. Nyheten om utsettelsen har skapt sterke reksjoner, både politisk og i næringslivet.

Den nedre delen av den nye E16, mellom Sandvika og Wøyen, er i ferd med å ferdigstilles, og i oktober åpnet det ene løpet av den splitter nye Bjørnegårdtunnelen. Det andre løpet åpner til sommeren.

LES MER:

Nå kommer Ringeriksbanen, men ikke perrongen

Syklister får asfalt-ja fra grunneiere  

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.