Skip to main content

Nødvendig påminnelse

VERKTØY: Byråkrati-målingen kan fortelle kommunale ledere om administrasjonen er riktig dimensjonert. Et nyttig verktøy også for Askers rådmann Lars Bjerke. FOTO: KARL BRAANAAS

Asker og Bærum er blant landets minst byråkratiske kommuner.

Budstikkas lederartikkel, 6. september 2011:

Ifølge den årlige målingen fra Lysaker-selskapet Ny Analyse har riktignok Asker falt et stykke i forhold til fjorårets 12. plass, men er likevel landets 33. minst byråkratiske kommune og ligger dermed én plass foran naboen Bærum.

// document.write('