Avtroppende daglig leder Tomm Murstad junior er stolt av sjøleiren. Modernisering av både leir og utstyr har ikke påvirket leirens konsept og tradisjoner.

Familievirksomhet

Idrettsmannen Tomm Murstad senior startet virksomheten med 24 Combi-joller i 1960. Sønnen Tomm junior fungerte da som læregutt hos sin far. Nå trapper altså junior av og overlater driften til datteren Anniken Murstad.