Statsadvokatene i Oslo har tatt ut tiltale mot Arne Vigeland (41) etter at han den 4. april i fjor gikk løs på uthuset til Wencke og Roger Waage i Vendla 47 på Nesøya. Uthuset ble delt på midten, etter å ha revet halve huset ble også et gjerde fjernet på eiendommen.

Uthuset ble delt på midten, etter  at halve var revet ble også et gjerde fjernet på eiendommen.

Ikke kjent med tiltalen

- Jeg er ikke kjent med tiltalen og jeg har ingen kommentar til denne saken, sier Arne Vigeland til Budstikka og viser til advokat Erling Høyte.

Høyte sier til Budstikka at de tiltak hans klient er tiltalt for har skjedd på egen eiendom.

– Vigeland kan derfor ikke se at han kan bli straffet for tiltak som er utført på hans eiendom. Han hadde bedt naboen fjerne bygget som sto på hans eiendom og Vigeland sendte også brev og varslet at det ville bli igangsatt rivning hvis naboen selv ikke fjernet uthuset. Nå får retten ta stilling til dette, sier Høyte i advokatfirmaet Arntzen de Besche.

Delt av eiendom

To håndverkere gikk løs på bygningen med brekkjern, hammer og sag. Etter jobbingen lørdagen fortsatte arbeidene søndag 5. april.

Uthuset var lagerplass og verkstedbod for ekteparet Waage. Redskap og verktøy sto åpent tilgjengelig og utsatt for vær og vind etter rivingen. Huset selv sto vaklende igjen etter at fundamenter var borte.

Etter rivingen lå det en snor på bakken som viste eiendomsgrensen.

Arne Vigeland har tidligere sagt til Budstikka at han ikke bestrider at det var han som sto bak rivingen. Han sa at uthuset delvis ligger på eiendommen han eier og at han derfor ikke gikk løs på annen manns eiendom.

Ekteparet Waage svarte Vigeland med å politianmelde han for kappingen og grovt skadeverk.

LES OGSÅ: Kan bli ilagt gebyr

– Fjernet trær og steinmur

Men det er ikke bare rivingen av uthuset Vigeland er tiltalt for. Ifølge tiltalen gikk han fredag 28. mars i fjor løs på en 65 år gammel steinmur på en eiendommen Vendla 51. Muren skal ha blitt revet og fjernet, og et morelltre, et plommetre og noen bærbusker ble også sagd ned på eiendommen.

 

Arne Vigeland er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 292 for rettsstridig å ha ødelagt, skadet, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, idet skadeverket anses som grovt, særlig fordi skaden er betydelig.

Grovt skadeverk straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

-  Vi har ingen kommentarer til denne saken. Arne Vigeland har begått grove skadeverk og nå må han møte i retten for det, sier advokat Sverre Olav Skogrand som har representert ekteparet Waage.

LES OGSÅ: Ville sette opp gjerde gjennom avkappet uthus