Inntil 350 av dem som må gå er fast ansatte, mens resten er innleide konsulenter.

– Nedbemanningen ble besluttet i et ekstraordinært styremøte onsdag, og har sammenheng med dagens krevende markedssituasjon i olje og gassindustrien med kontrakter som blir utsatt på ubestemt tid eller kansellert, forteller administrerende direktør Rune Thoresen til Budstikka.

Han kan ikke si noe om hvordan nedbemanningen vil ramme selskapets om lag 350 medarbeidere i Lensmannslia i Asker. Det er kontorene i Asker, Kongsberg og Bergen som må ta hoveddelen av nedbemanningen.

– Vil alle bli oppsagt?

– Det blir oppsigelser, uten at jeg kan si i hvilket omfang ennå. Det skal avklares i sommer, og alt skal være gjennomført i løpet av september. Vi vil her følge normal prosess med involvering av ledere og fagforeninger. Forhandlingene starter umiddelbart.

Thoresen mener at olje- og gassbransjen står overfor et permanent fall i volum, og at dette vil vare iallfall et par år.

– Kanskje blir det bedre i 2017. Situasjonen er alvorlig og hele bransjen har en utfordring, ikke minst med kostnadsnivået.