Skip to main content

Nå er gang- og sykkelveiprosjektet langs Griniveien i gang

BLIR NYTT: Elena Wahl i Statens vegvesen er byggeleder for det nye gang- og sykkelvei-prosjektet. Her er Griniveien sett i retning sørvest.

Biltrafikken ble lagt om torsdag.

Krysset i Griniveien/Vollsveien ble da stengt. Der skal det bygges ny løsning med rundkjøring, samt en kulvert.

– Den midlertidige omkjøringen er tydelig skiltet, sier Elena Wahl, byggeleder i Statens vegvesen.

I all hovedsak skal det fremover kjøres slik:

  • Trafikanter langs Griniveien får endret kjøremønster med omkjøring på nordsiden av krysset Griniveien/Vollsveien.
  • Grinidammen blir omkjøringsvei for trafikanter som skal til/ fra Vollsveien og som skal i retning Oslo/Bærum.
  • På omkjø­ringsvegene blir det toveistrafikk og fartsgrense 50 km/t.
  • Av hensyn til trafikksikkerheten ønsker ikke Veivesenet at Eiksveien blir benyttet som omkjøringsvei.

Den nevnte endringen i biltrafikken har sammenheng med at Statens vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Griniveien.

– Gang- og sykkelveien bygges langs Griniveien, mellom Eiksveien og Oslo-grensen, sier Wahl.

Strekningen er cirka 1 km lang og skal etter planen stå ferdig ved årsskiftet 2018/2019. Eventuelle grønt- og restarbeider gjennomføres våren 2019.

NB! Siden det er mange barn som går langs Grinidammen til og fra Eiksmarka skole, gjør Veivesenet ekstra tiltak for å bedre trafikksikkerheten i anleggsperioden. Et mid­lertidig rekkverk langs eksisterende fortau skal sørge for sikkerheten, samt at vegen er utvidet i bredden, opplyser Veivesenet.

LES MER:

Nå skal sykkelveien bygges - etter 20 års planlegging

Sjåfør: – Blendes av gangbro

Nå skiltes det for syklister i Bærum

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.