Skip to main content

Møtte massiv motstand mot gangvei – Høyre snur

BLE HØRT: I lang tid har velleder Anne S. Lycke i Tanum vel sagt nei til planene om en gangvei mellom jordet og skogen nedenfor Tanum kirke. To dager før saken skal behandles i kommunestyret er hun blitt hørt. FOTO: EVA GROVEN

Det blir ingen ny gangvei i et skogholt på Tanum. Høyre snur om veien etter å ha møtt massiv motstand.

Les flere artikler